Bu Blogda Ara

28 Haziran 2014 Cumartesi

Deliler ve Doktorları

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüya Kılıç tarafından kaleme alınan "Deliler ve Doktorları: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Delilik" adlı eser, geçtiğimiz günlerde Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan çıktı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılı ile erken Cumhuriyet döneminde deliliğin nasıl algılandığını konu eden araştırma, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan belgelerin, mevcut metinlerin ve verilerin dahil edildiği detaylı bir çalışmanın ürünü.

Kitabında dönemin baskın Alman tıp ekolünü ve doktorların deliliğe yaklaşımını okuyucuya aktaran Kılıç, aynı zamanda delilerin ve ailelerinin öykülerini de doktor raporları, resmi yazışma ve soruşturma belgeleri ile okuyucuyla paylaşıyor.

Eser, akıl hastalıklarının modern tıp ve psikiyatrinin ayrılmaz bir parçası hâline geldiği bir dönemi inceliyor ve pek çok soruya yanıt bulmaya çalışıyor:

Delilerin hepsi akıl hastanelerine konulamadığına göre hangi tür deliler hastaneye kapatıldı, hangileri serbest bırakıldı?

İktidarın çeşitli mekanizmaları yoluyla delileri dışlama isteği hangi oranda hayata geçirildi veya geçirilemedi?

Sayfalar dolusu kanun, kural, madde ve yasağın acaba pratikteki karşılığı neydi?

Rüya Kılıç: Deliler ve Doktorları: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Delilik. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2014, 264 S., ISBN: 9789753333085

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder