Bu Blogda Ara

1 Mayıs 2014 Perşembe

Zonguldak Kömür Havzasında Amele Köyleri Projeleri

[KanalKultur] - Toplumsal Tarih, ağustos 2007'de yayınlanan 164. sayısında, Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Lysimakheia antik kentini kapağına taşıyor.

Bizans'ta ikona kırıcılık dönemi; kırsal yaşamdan koparılan Zonguldaklılar; Osmanlı'da zorunlu askerlik sistemine geçiş; Harput kazısında çıkarılan Yunanca Danişmendli sikkesi; 19. yüzyıldan 20. yüzyıla "şeytan arabalarının" yani bisikletin İzmir'e girişi; Antikçağ'ın festivalleri: Agonlar; I. Dünya Savaşı'nda Almanların Arap politikası; Narodnik hareketin ortaya çıkışı ve gelişimi; Paşabahçe vapuru üzerine yazılar, nitelikli araştırmalar ve daha birçok araştırma "Toplumsal Tarih"in 164. sayısında yer alıyor.

Hellenistik devrin başkenti: Lysimakheia - "Gelibolu Yarımadası'nda Bir Hellenistik Devir Başkenti: Lysimakheia" başlıklı kapsamlı çalışma, daha önce yapılmış araştırmalara ve büyük ölçüde de yazar Mustafa Sayar'ın kendi içinde bulunduğu grubun çalışmalarına dayanıyor. Sayar'ın bölgedeki çalışmalarından başka, dönemle ilgili ikinci kaynaklara hâkimiyeti sonucu, ortaya keyifle okunan bir arkeoloji ve eski tarih makalesi çıkıyor.

Bizans'ta ikona kırıcılık dönemi - Fatmagül Berktay'ın Bizans'ta ikona kırıcılık dönemine ilişkin yazdığı "Din, Kadınlar ve Tasvirin Önemi" başlıklı makale, Selim İleri'nin "Hepsi Alev" adlı romanını çıkış noktası olarak alıyor. Berktay, kadınların ikona kırıcılığa karşı çıkmalarını ve hararetli ikona taraftarları olmalarını açıklarken, o dönem kadınının içinde bulunduğu toplumsal koşulları da analiz ediyor. Berktay'a göre: "Kadınlar için ikona belirli bir kutsal kişiyle, kendi evinin mahremiyetinde ve herhangi bir kısıtlamaya tabii olmaksızın bir ilişki kurma anlamına geliyordu."

Kırsal yaşamdan koparılan Zonguldaklılar - Nurşen Gürboğa'nın "Zonguldak Kömür Havzası'nda Amele Köyleri Projeleri" adlı makalesi, Zonguldak'ta yaklaşık 100 yıllık bir zaman dilimi içinde kömür madenlerinde çalıştırılan nüfusun, "nitelikli işgücü yaratmak" amacıyla kırsal yaşamdan koparılışını ele alıyor. Gürboğa, çalışmasında sermayenin ihtiyaçları ile işçilerin yaşam ve çalışma koşulları talebi arasındaki mücadele sürecini aktarırken, çalışma koşularına eşlik eden mekânsal dönüşümü de ele alıyor.

Osmanlı'da zorunlu askerlik sistemine geçiş - Mehmet Hacısalihoğlu'nun Osmanlı'nın zorunlu askerlik sistemine geçişte karşılaşlaştığı sorunları ele aldığı makalesi "Ordu-millet Düşüncesi" Osmanlı vatandaşlarının askere alınmasına karar verilmesi ile, uygulamada gayrimüslimlerin Osmanlı ordusuna dahil edilmesinde çıkan zorlukları anlatıyor.

Yunanca Danişmendli sikkesi - Derginin en keyifli ve heyecan verici bölümlerinden biri Oğuz Tekin'in, derginin 159. sayısına da yansıyan, Necla Arslan Sevin ve Veli Sevin'in Harput kazılarında buldukları Yunanca yazılı bir Danişmend sikkesini doğru bir şekilde çözümleyip, tanıttığı bölüm: "Harput kazısından bir Danişmendli sikkesi"

Toplumsal Tarih'in ağustos 2007'de yayınlanan 164. sayısında da Emel Seyhan'ın kaleminden "Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay" ve Edhem Eldem tarafından hazırlanan "L'Illustration'dan Seçmeler" bölümleri de yer alıyor. [KanalKultur]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder