Bu Blogda Ara

23 Şubat 2014 Pazar

Yakın Tarihten Notlar: Âşık Sümmani ve Âşıklık Geleneği

[KanalKultur] - "Narmanlı Âşık Sümmânî'nin Kitle İletişim Kültürüne Katkısı", "Gelenek' ve 'Bireysel Gelenek", "Çıldırlı Âşık Şenlik", "Stüdyodaki Anlatıcı: Teknolojik Kültür Ortamında Âşık ve Hikâye Anlatımı", "Rabiye İle Seyi", "Göçün 50. Yılında Hollanda'da Yaşayan Bir Kültür Aktarıcısı: Erzurumlu Ozan Çelebi", "Türkistan'da Halfelik Geleneği ve Halfe Acize", "Türk-İslam Kültüründe Ümmîlik ve Âşık Sümmânî", "Azerbaycan Âşık Destanları (Safeviler dönemi)", "Sümmânî ve Felsefe", "Sümmânî'de Tasavvuf", "Âşıklık Geleneğinin Bade Motifinde Şamani Kültür İzleri", "Söz, Buta, Saz Üçgen Sisteminin Ezoterik Anlamı", "İnovatif Turizm Ürünü; Âşıklık Geleneği ve Geleneğin Sürdürülebilirliği", "Şanlıurfa Kısas Beldesinde Âşıklık Geleneği", "Âşık Sümmânî İle Gülperi Hikâyesi", "Koroğli Şeirlerinde Türkmen Şeli Arkaizmler", "Kam, Şaman, Ozan, Bahşı ve Âşıklar: Türkmen Sözlü Folklorundaki Yeri ve Sorunları", "Âşık Sanatında Dini Çalarlar", "Aşıq Şeri Terzi", "Suriye Sarınar", "Aytıs Geleneği ve Jambıl Jabayev", "Âşık Sümmanî ve Perizat Hikâyesi", "Âşık Sümmânî'nin Nefis İle Ruh Destanı"...

Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 31 mayıs - 2 haziran 2012 tarihleri arasında Erzurum'da "Uluslararası Âşık Sümmani ve Âşıklık Geleneği Sempozyumu"na düzenlendi.

Âşık Sümmani (1861 - 1915), sanat ve kültür alanlarında da çok sayıda araştırmanın konusu oldu. Sempozyumun amacı, Âşık Sümmani'yi bilimsel bir platforma taşımak ve Âşıklık geleneğininin Türk edebiyatındaki yerini ve sorunlarını tartışmak olarak belirlendi.

Sempozyumda "Sümmani'nin Hayatı ve Sanatı", "Sümmani ve Âşık Edebiyatı", "Sümmani'nin Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi", "Sümmani ve Halk Hikayeciliği", "Sümmani ve Tasavvuf", "Sümmani Ağzı'nın Halk Müziğindeki Yeri", "Bütün Yönleriyle Geçmişten Günümüze Âşık Edebiyatı" ve "Âşık Edebiyatı'nın Günümüzdeki Konumu" ana başlıklarında toplam 68 bildiri tartışmaya açıldı:

Prof. Dr. Almaz Ulvi (Binnatova): Hak Âşığı Dede Ələsgər'in İlmi Bilgisi Hakkında Araştırmalar; Doç. Dr. Ali Yakıcı: Narmanlı Âşık Sümmânî'nin Kitle İletişim Kültürüne Katkısı; Dr. Doğan Kaya: Sümmanî'nin Bilinmeyen Şiirleri; Öğr. Gör. Ahmet Y. Zengin: Âşık Sümmânî'nin Şiirlerindeki Eğitim Anlayışı İle Günümüzdeki Bazı Eğitim Kavramlarının Örtüştüğüne Dair Bir Çalışma; Prof. Dr. Turgut Karabey: Âşık Sümmânî'nin Şiirlerinde Sosyal Yaşam; Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gültekin: 'Gelenek' ve 'Bireysel Gelenek' Bağlamında Halk Hikâyelerinin Teşekkülü ve Çıldırlı Âşık Şenlik'in Hikâyeleri Üzerine Bazı Tespitler; Arş. Gör. Cevdet Avcı: Stüdyodaki Anlatıcı: Teknolojik Kültür Ortamında Âşık ve Hikâye Anlatımı; Ayşemgül Ali: Uygurların 19.Yüzyıldaki Ünlü Âşık Destanı: "Rabiye İle Seyi"; Prof. Dr. Ali Duymaz: Âşık Sümmânî ile Âşık Şenlik'in Hikâyeciliğine Mukayeseli Bir Bakış; Doç. Dr. Bekir Şişman: Göçün 50. Yılında Hollanda'da Yaşayan Bir Kültür Aktarıcısı: Erzurumlu Ozan Çelebi; Yrd. Doç. Dr. Recai Kızıltunç: Türkistan'da Halfelik Geleneği ve Halfe Acize (Anabibi Atacanova); Naile Asker: Âşık Nesip ve Üstadı Âşık Şenlik: Karşılaştırmalı Tahlil; Prof. Dr. A. Berat Alptekin: Âşık Sümmânî'nin Hikâyesi mi Yoksa Hikâyeleri mi?; Doç. Dr. Köksal Alver: Âşık Sümmânî'de İnsan ve Toplum Halleri: Sosyolojik Bir Okuma; Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Erkal: Türk-İslam Kültüründe Ümmîlik ve Âşık Sümmânî; Arş. Gör. Reyhan Keleş: Âşık Sümmânî'nin Şiirlerinde Gönül; Prof. Dr. Ali Çelik: Âşık Sümmânî'nin Şiirlerinde Dinî Unsurlar; Yrd. Doç. Dr. Yakup Poyraz: Âşık Sümmânî'de Divan Şiiri Hususiyetleri; Dr. Ziver Hüseyinova: Azerbaycan Âşık Destanları (Safeviler Dönemi); Öğr. Gör. Musa Öksüz: Yusufeli Âşıklık Geleneği- Sümmânî İlişkisi; Doç. Dr. Metin Özarslan - Arş. Gör. Nilgün Aydın: Ahmet Şükrü Esen Defterinlerindeki Şiir Örnekleri ve Sümmânî'nin Tesiri Üzerine; Yrd. Doç. Dr. İrfan Görkaş: Sümmânî ve Felsefe; Dr. Sevtap Yazar: Âşık Sümmânî'nin Şiirlerindeki Tabiat Unsurlarının İncelenmesi; Lemin Gülderen: Âşık Sümmânî'nin Kağızman Gezisi ve Şiirleri; Prof. Dr. Esma Şimşek - Dr. Gülda Süme: Âşık Sümmânî Şiirlerinde Sembolik Dil; Yrd. Doç. Dr. Nesrin Feyzioğlu: 5/8'lik Sümmani Ağzı Üzerine; Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim Şahin: Sümmânî'nin ve Türkmen Bahşılarının Mesleğe Giriş Şekilleri; Sait Küçük: Âşık Sümmânî'nin Şiirlerinde Nasihat ve Eğiticilik; Prof. Dr. Pakize Aytaç: Sümmânî'de Tasavvuf; Dr. Merdan Güven: Âşıklık Geleneğinin Bade Motifinde Şamani Kültür İzleri; Metanet Azizgızı Aliyeva: "Söz, Buta, Saz" Üçgen Sisteminin Ezoterik Anlamı; Asgerzade Lütviyye: Bütün Yönleriyle Geçmişten Günümüze Âşık Sanatı; Prof. Dr. Saim Sakaoğlu: İki Âşık Tek Destan: Narmanlı Sümmâni İle Bayburtlu Celâli'nin Ay İle Gün Destanları Üzerine Düşünceler; Doç. Dr. Mahmudova Gatibe Çingiz kızı: Türkiye'de Tanınmayan Ünlü Azerbaycan Âşıki Âşık Şakir Hacıyev Üzerine Bir Çalışma; Dr. Süleyman Toy: İnovatif Turizm Ürünü; Âşıklık Geleneği ve Geleneğin Sürdürülebilirliği; Abuzer Akbıyık: Şanlıurfa Kısas Beldesinde Âşıklık Geleneği; Prof. Dr. Avni Gözütok: Âşık Sümmânî'nin Dili; Doç. Dr. Selahaddin Bekki: Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Mülemma; Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki Güven - Arş. Gör. Latife Kaynak: Âşık Sümmânî'nin Şiirlerinde Değerler Eğitimi; Okt. Oğuzhan Aydın: Günümüz Âşıklarının Dilinde Âşık Sümmânî; Prof. Dr. Aynur Koçak: Âşık Sümmânî'nin Şiirlerinde Mekân Çözümlemesi; Yrd. Doç. Dr. Cafer Özdemir: Âşık Sümmânî'nin Gözünden Tasavvufa Bakmak; Okt. Bilge Esirgen: "Benim Bir Gülüm Var Güller İçinde" Âşık Sümmânî'nin Şiirlerinde Gül Sembolizmi; Semih Çelik: Geleceğin Âşık Edebiyatı Sözlüğünde Barış Manço'nun Alacağı Yer; Prof. Dr. Nüket Tör: Âşık Sümmânî İle Gülperi Hikâyesi; Doç. Dr. Eyüp Akman: Âşık Sümmânî'nin Atışmalarında İlim; Yrd. Doç. Dr. M. Said Kurşunoğlu: Ruhsal Kavrama'nın Aykırı Doğası ve Âşık Sümmânî; Dr. Yakut Gulıyeva: Azerbaycan ve Anadolu Âşıklarının Kültürel İlişkilerine Ait Bir İnceleme; Prof. Dr. Metin Akkuş: Âşık Sümmânî'nin Şiirlerinde Geleneksel Anlatımlar; Doç. Dr. Ersin Özarslan: Âşıklık Müessesesi ve Devamı Üzerine Bazı Dikkatler; Yrd. Doç. Dr. A.Kerim Dinç: Sümmânî Devrini Değerlendiriyor; Elza İsmayılova: Koroğli Şeirlerinde Türkmen Şeli Arkaizmler; Ord.Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov: Kam, Şaman, Ozan, Bahşı ve Âşıklar: Türkmen Sözlü Folklorundaki Yeri ve Sorunları; Yrd. Doç. Dr. Hasan T. Sümbüllü - Yakup Acar: TRT Repertuarında Bulunan Sümmânî Ağzı Türkülerin Ezgi ve Ritim Kalıpları Üzerine Bir İnceleme; Arş. Gör. Adil Hüseyinov: Âşık Sanatında Dini Çalarlar; Salih Turhan: Âşık Sümmânî'nin Halk Müziğindeki Yeri ve Önemi; Prof. Dr. Minehanım Nuriyeva - Arş. Gör. Lale Q.: Azerbaycan Âşıklarının Adları Etrafında Teşekkül Eden Halk Hikâyelerindeki Rüya Motifi; Doç. Dr. Işıl Altun: Halk Hikâyelerindeki Olay ve Düşünce Aktarımlarında 'Digression'dan (Arasöz) Yararlanma; Arş. Gör. Ömer Saraç: Âşık Sümmânî'nin Şiirlerinde Toplumsal Eleştiri; Ali Şamil Hüseyinoğlu: Sümmânî ve Çağdaşlarının Etkilendiği Hasta Hasanın Hayat Hikâyesi İle İlgili Kesin Çizgiler; Prof. Dr. Fahri Yavuz: Sümmâni'nin Deyişlerinin Köy Kültüründeki Yeri: İspir Örneği; Doç Dr. Nezaket İsmayılova: Cenubi Azerbaycan'ın El Şairi K.M Sönmezin Yaradıcılığında Aşıq Şeri Terzi; Yrd. Doç. Dr. Turhan Kaya: Sümmânî'nin Hansarayı Destanı Üzerine Düşünceler; Öğr. Gör. Tuğrul Balaban: Amasya'da Bâdeli Bir Kadın Âşık: Suriye Sarınar; Doç. Dr. Lazzat Urakova: Kazak Halk Edebiyatında Aytıs Geleneği ve Jambıl Jabayev; Yrd. Doç. Dr. Taceddin Şimşek: Ay ile Gün Destanındaki Mitik ve Mistik Unsurlar; Nail Tan: Âşık Sümmanî ve Perizat Hikâyesi; Arş. Gör. Osman Nuri Karadayı: Âşık Sümmânî'nin 'Nefis İle Ruh Destanı'ndan Hareketle Şiir [KanalKultur]

Uluslararası Âşık Sümmani ve Âşıklık Geleneği Sempozyumu / 31 mayıs - 2 haziran 2012, Erzurum; Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezleri A.Ü. Merkez Kampüs, Erzurum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder