Bu Blogda Ara

23 Ocak 2014 Perşembe

Yakın Tarihten Notlar: Seküler Toplumlarda ve Laik Devletlerde Din Eğitimi: Türkiye ve Almanya Örnekleri

[KanalKultur] - İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü Almanya Çalışmaları Bölümü, Goethe Enstitüsü ile işbirliği içinde 7 - 8 kasım 2008 tarihleri arasında "Seküler Toplumlarda ve Laik Devletlerde Din Eğitimi: Türkiye ve Almanya Örnekleri" başlıklı sempozyumu düzenledi.

Sempozyum, farklı din dersi modelleriyle ilgili deneyimlerin aktarılmasını, bu modellerin bütün Avrupa'yı kapsayan bir perspektiften değerlendirilmesi ve din dersinin pedagojik ve gelişim psikolojisi boyutlarının ele alınmasını amaçladı.

Sempozyum "Din Eğitimi'nin Kurumsal, Hukuki ile Siyasi Çerçevesi", "Din Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Toplumsal Ortamı", "Almanya'da Din Eğitimi Ekseninde Güncel Tartışmalar" ile "Türkiye'de Seküler ve Çoğulcu Bir Toplumun Din Eğitimi Ekseninde Aktüel Tartışmalar" ve "Din Derslerinin Pratiği" şeklinde beş ana başlıktan oluştu.

"Seküler Toplumlarda ve Laik Devletlerde Din Eğitimi: Türkiye ve Almanya Örnekleri" sempozyumunun açılışını Açılış Claudia Hahn-Raabe (İstanbul Goethe Enstitüsü Müdürü) ve Gülperi Vural (AB Enstitüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi) yaptı. Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Recep Kaymakcan (Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi), Prof. Dr.Tosun Terizoğlu (Sabancı Üniversitesi Rektörü, İstanbul), Prof. Cemal Tosun (Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi), Doç. Dr. Ayhan Kaya (AB Enstitüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Prof. H.-G. Ziebertz (Würzburg Üniversitesi, Din Eğitimi Bölümü) yürüttü.

Adı geçen toplantıda tartışmaya açılan bildiriler şunlardı:

Dr. Günter Seufert (Berlin Gazetesi, İstanbul): "Almanya ve Türkiye'deki Din Eğitiminin Tarihsel ve Hukuksal Açısından Karşılaştırılması"; Doç. Dr. Ayhan Kaya (AB Enstitüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi): "Seküler Batı Devletlerinin İslam'a Yaklaşım"; Prof. Dr. H.G. Ziebertz (Din Eğitimi Bölümü, Würzburg Üniversitesi): "Alman Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri"; Doç. Dr. Asim Yapıcı (İlâhiyat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Adana): "Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri"; M.A. Klaus Eberl (Berlin Eğitim Bakanlığı): "Almanya'daki Din Eğitiminin Gelişimini Etkileyen Tarihsel ve Siyasal Faktörler"; Doç. Dr. Ergün Yıldırım (Sosyoloji Bölümü, Kütahya Üniversitesi): "Türkiye'deki Din Eğitiminin Gelişimini Etkileyen Tarihsel ve Siyasal Faktörler"; Prof. Dr. Rudolf Englert (Katholik İlâhiyat Ensitüsü, Duisburg-Essen Üniversitesi): "Mezhep Temelindeki Din Derslerinin Gerekçelendirilmesi"; Prof. Dr. Wolfram Weisse (Hamburg Üniversitesi, Dünya Dinleri Diyaloğu Merkezi): "Farklı Din ve Mezheplere Mensup Öğrencilere Verilecek Bir Din Dersinin Gerekçelendirilmesi"; PD. Dr. Hasan Alacıoglu (Münster Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi): "Almanya'daki Hedeflenen İslam Din Dersleri Ve Mevcut Durum"; İsmail Kaplan (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Eğitim Koordinatörü, Köln): "Almanya'da Alevilik Din Dersinin Hayata Geçirilmesine Yönelik Hazırlıklar"; Prof. Dr. Recep Kaymakcan (İlâhiyat Fakültesi, Sakarya Üniversitesi): "AİHM'nin, Türkiye'de Zorunlu Din Dersleri ile İlgili Kararının Din Eğitimine Muhtemel Etkileri"; Prof. Dr. Cemal Tosun (Ankara Üniversitesi, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün Danışmanı): "Türkiye'de 'Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi' Derslerinin Yenilenmesi İle İlgili Yapılan Çalışmalar"; Dr. Şeyma Arslan (Ensar Vakfı, İstanbul): "Türkiye'de Seçmeli İslam Din Dersi Üzerine Düşünceler"; Prof. Dr. Tosun Terzioğlu (Sabancı Üniversitesi Rektörü, İstanbul): "Türkiye'deki Mecburî Din Derslerinin Reformu için Yapılan Çalışmalar"; Prof. Dr. Ulrich Riegel (Siegen Üniversitesi): "Din Eğitiminin Cinsiyetler Arasındaki Eşitlik Anlayışının Yerleşmesine Etkisi"; Dr. Halise Kader Zengin (İlâhiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi): "Almanya'da İslam Dersleri için Geliştirilen Modellere Müslüman Ebeveynlerin Bakışı"; Doç. Dr. Halit Ev (İlahiyat Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir): "Türk Din Dersi Öğretmenlerinin Pedagojik Yeterlilikleri"; Prof. Dr. Niyazi Öktem (Bilgi Üniversitesi, İstanbul): "Din Eğitiminin Dinsel Konularda Hoşgörüye Katkısı" [KanalKultur]

Seküler Toplumlarda ve Laik Devletlerde Din Eğitimi: Türkiye ve Almanya Örnekleri / 7-8 kasım 2008, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü, Kurtuluş Dere Cad. No: 47, Dolapdere - 34440 İstanbul, Tel.: (0212) 311 5240 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder