Bu Blogda Ara

22 Aralık 2013 Pazar

Neriman Polat'ın Ev Nöbeti; Mürüvvet Türkyılmaz'dan Bilinmeyen Bölge, Gittiği Yere Kadar

Depo, üretimlerine 90'lı yılların ortalarında başlamış, sanatsal rotaları ve tavırları sıklıkla kesişmiş, aynı kuşaktan iki kadın sanatçının, Neriman Polat ve Mürüvvet Türkyılmaz'ın bağımsız kişisel sergilerini eş zamanlı olarak sunuyor.

Neriman Polat "Ev Nöbeti" isimli sergisinde yer alan çalışmalarında kadınların varoluş mücadelesini, toplumsal çelişkileri, baskıları, aileyi, yaşamı ve ölümü sorgularken, tüm bu kavramların çıkmazlarına bir kez daha dikkat çekiyor. Fotoğraf, video, yerleştirme gibi farklı disiplinlerden işlerin bir araya geldiği sergi ismini, mezar taşı çağrışımlı "Ev Nöbeti" adlı çalışmadan alıyor.

"Ev Nöbeti", "kutsal aile"ye ve onun simgesel yapısı "ev"e olan bağlılığı ölümcül bir nöbet olarak tarifliyor. Serginin kahramanları kendisiyle hesaplaşan, ölüm meleği olmuş, kendi kendinin güvenlik görevlisi olmuş ya da evi terk eden direnişçi kadınlar... Sergi evin içindeki ve dışardaki tekinsizliğe, güvensizliğe, aidiyet hissinin parçalanmasına odaklanıyor. Cinnet, paranoya, şiddet, güvensizlik ve ölüm temaları etrafında rahatsız edici bir tavırla dolaşan işler, mücadele ve çıkış yoluna dair de etkili işaretler veriyor.

Mürüvvet Türkyılmaz'ın eserleri hafızanın gücünden beslenerek gündelik hayatta karşımıza çıkan basit nesneleri cisimleşmiş şiirlere dönüştürüyor. Toplumsal dikotomilerin sınırlarını, üstümüzde yer etmiş tanımları öz yaşam öyküsünden alıntıladığı anlarla sorgulayan eserlerinde, sanatçı bireysel hafıza ile kolektif hafızanın kesiştiği noktaları araştırıyor. Sanatçının geliştirdiği ve üretiminde önemli bir yeri olan yazı-çizim dili ise aynı zamanda performatif bir süreç; bilinç akışıyla yazmaya başladığı yazılar, performansın sonunda bir desen olarak karşımıza çıkıyor.

"bilinmeyen bölge, gittiği yere kadar", Türkyılmaz'ın son on yıldaki üretiminden parçaları bir araya getiren geniş kapsamlı bir sergi. Sanatçı, izleyiciyi içine çeken ve kendiyle yüzleşmeye davet eden bir ağ gibi dokunmuş çalışmalarında çocuk, oyun, yetişkin, aile, gündelik hayat, ölüm, travma tanımları ve bu tanımların bugün hızla dönüşen çok boyutluluğuyla yüzleşiyor.

Son dönem yazı-çizim çalışmalarına zemin olarak seçtiği malzemenin şeffaf ve hafif oluşu da sergiyi besleyen fikirlerden yaşamak, düşünmek, üretmek için yeni bir yüzey arayışı ile örtüşüyor. Serginin yerleşimi, ortak veya özel alanlara, yanyanalıklara veya mesafelere, sanal veya fiziki yörüngede kaybolmalara göndermeler yapıyor. Çocukların kıtalarında ve duygu haritalarında gezinmenin toplumsal kaygılara şifa olacağına inanan Türkyılmaz, bu sergide oğlu ve kendi aile ağacı ile ilişkilerine dair ipuçları verirken kişisizleşme süreçlerini de araştırıyor.

* * *

Depo is delighted to present solo shows of Neriman Polat and Mürüvvet Türkyılmaz simultaneously. Polat and Türkyılmaz are two female artists from the same generation who started to produce around mid '90s and whose artistic routes have often crossed from then on.

While examining women's struggle for existence, social paradoxes and pressures, family, life and death Neriman Polat's works also draw attention to the predicaments of these concepts once again. The exhibition including photographic works, videos and installations, gets its name from "Home Watch", one of the works in the exhibition resembling a gravestone.

Home Watch, defines the commitment to the sacred notion of family and to its symbolic structure, home, as a deadly watch. Protagonists of the exhibition are resisting women who are dealing with and facing themselves, women as death angels, women as their own guards or women leaving their homes… The exhibition focuses on uncanniness of the interior, insecurity of the outer world and how the sense of belonging is shattered. The works which revolve around complicated themes such as frenzy, paranoia, violence, insecurity and death, also suggest some significant signs towards struggle and finding ways through.

Mürüvvet Türkyılmaz's works which draw upon the power of memory manage to turn ordinary objects of everyday life into materialized poems. In her works Türkyılmaz investigates the intersection points of individual and collective memory and questions the boundaries of social dichotomies and long established definitions through moments quoted from her autobiography. The works she produced in various disciplines such as photography, installation, video throughout her artistic career of around twenty years seem to be in a dialog with each other as if they were part of one large piece in the process of completion. The writing-drawing language developed by the artist and became an important part of her production is a performative process as well; at the end of the performance a drawing, beautiful like a delicate needle lace, emerges from the writings which she starts to produce following a stream of consciousness.

unknown territory, as far as it goes is a wide ranging exhibition which brings together works Türkyılmaz has produced in the last ten years. The works, woven like a net appeal and invite the viewer to confront herself. She deals with the definitions of notions such as childhood, game, adulthood, family, daily life, death, trauma and their rapidly transforming multi-dimensionality.

Transparency and lightness of the material she used as a ground for her recent writing-drawing works correspond with one of the ideas that relate to the exhibition; her search for a new surface for living, thinking and producing. The exhibition layout has references to public or private areas, proximities or distances, getting lost in imaginary or physical trajectories. In this exhibition Türkyılmaz, who believes that wandering in emotional maps of children could cure social anxieties, while giving out certain hints about her relationships with her son and her family tree also investigates the processes of impersonalization.

Neriman Polat - Ev Nöbeti; Mürüvvet Türkyılmaz - bilinmeyen bölge, gittiği yere kadar / 27 aralık 2013 – 16 şubat 2014; Tütün Deposu, Lüleci Hendek Cad. No:12, Tophane - 34425 İstanbul; Tel.: (0212) 292 39 56

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder