Bu Blogda Ara

25 Kasım 2013 Pazartesi

İlham Enveroğlu - Pençe-i Âli Abâ, Ruh Kuşu ve Şaman

İlham Enveroğlu'nun
3 - 23 şubat 2010 tarihlerinde
Artisan Sanat Galerisi'nde
(Müfide Küley (Poyracık) Sok.
28/C, Nişantaşı – İstanbul,
Tel.: 0212 247 90 81)
açtığı 9. "Kişisel Resim Sergisi
- Şaman Duası"ndan
"Pençe-i Âli Abâ",
tual üzerine karışık teknik,
80 x 120 cm., 2009
[KanalKultur] - "Şaman Duası" adlı resim sergisinde İlham Enveroğlu, İç Asya'nın derinliklerinden Anadolu'ya uzanan köklü bir kültürün mitolojik sembollerle renk, çizgi ve dokuların ahengini, çağdaş soyutlamalarla sundu.

* * *

Bir toplumun belleğindeki rüyalara açılan masal ve söylence kapılarından kendi benliğine yol bulmaya çalışan sanatçının resimlerinde, şiir, tutku ve karakteri renklerle, soyut simgelerin yalınlığı ve gizemi ile harmanlanmış mistik bir atmosfer yaratıyor. Kimi zaman lekesel lirik soyutlamaları çağrıştıran bu resimlerde, önceden kurgulanmışlıkla rastlantısallığın organik bütünlüğü ve ritmik öğeler göze çarpıyor.

İlham Enveroğlu, Şamanist kaynaklı figürlü süslemeleri farklı değişikliklerle bizlere ağır basan bir yumuşaklıkla sunuyor. Sanatçı eserlerinde tıpkı Şamanlar gibi sanatsal eğlemlerin insanlar üzerinde iyileştirici etkileri olduğuna inanmış ve bunu gerçekleştirmeye çalışmış. Bu istek resimlerindeki tüm mistik donanımıyla beraber gerçek ve görkemli bir eyleme dönüşüyor. Kökleri Şaman estetiğine yaslanan bir tutum ve sezgiyle ürettiği çalışmalar hem konu hem de plastik değerler açısından geleneğin yeni bir söylemi niteliğinde. Sanatçının bireysel olarak geliştirdiği teknik, izleyiciye sunduğu yeni ve farklı simgeler aracılığı ile günümüz plastik sanatlarının denge ve değerlerini göz ardı etmeksizin çağdaş yorumları içeriyor.

İlham Enveroğlu

1970'de Azerbaycan, Karabağ'da doğdu. 1989'da Azim Azim-zade Azerbaycan Devlet Ressamlık Mektebi'ni bitirdi. 1987–88'de Prof. Dr. Hudu Memedov'un, Türk sanatının temel prensiplerini fen bilimleri yöntemleriyle araştıran seminerlerine katıldı. 1995'de Azerbaycan Devlet İnşaat Mühendisleri Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1998'de S.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde Öğretim Elemanı olarak göreve başladı. 2000'de S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı. 2005'de S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim İş Öğretmenliği Bilim Dalı'nda Doktorasını tamamladı. 2006'da S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinde Yrd. Doç. Dr. olarak öğretim üyeliğine atandı. UNESCO (A.I.A.P) Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Üyesi. [KanalKultur]

İlham Enveroğlu,
"Ruh Kuşu ve Şaman",
tual üzerine yağlı boya, 2008
Kişisel Sergileri

1997 Sulu Boya Resim Sergisi, Konya
1999 "Mitler" Resim Sergisi, Konya
2003 "Hazan" Sulu Boya Sergisi, Konya
2006 "Asyadan Anadoluya" 13 Kare 8. Uluslararası Sanat Festivali Altınkoza, Adana
2007 "Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Sanatında Motifler" Uluslar arası Türk Sanatı Ve Arkeolojisi Sempozyumu (R. Arık ve M. O. Arık'a Armağan), Konya
2007 Resim ve Grafik Sergisi, İDEA Kültür Sanat Galerisi, Konya
2008 "Ömrüm Bir Nağme ki..." Resim Sergisi, Kempinski Hotel, Bodrum
2009 "Kutsal Şehirler Kayıp Gemiler" Resim Sergisi, Vakıf Bank Sanat Galerisi, İstanbul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder