Bu Blogda Ara

27 Kasım 2013 Çarşamba

24 Nisan

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları]
199 (2010), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1
[KanalKultur] - Toplumsal Tarih, 2010 yılındaki Temmuz ayına ait 199. sayısında 24 Nisan 2010'da İstanbul, Berlin ve Kudüs'te Ermeni Tehciri'nin 95. yılı vesilesiyle yapılan anma toplantılarını değerlendiren yazılardan bir dosya oluşturarak kapağına taşıyor.

Yazılar birer tarih makalesi değil fakat had safhada siyasallaşmış tarihsel bir konunun, Ermeni Tehciri üzerine düzenlenen anma toplantılarıyla ilgili. Dosya, Ermeni Tehciri gibi gayet ağır toplumsal sonuçları olan tarihsel bir olayın anılışı ve bugün özellikle Türkiye'de ama aynı zamanda da dünyada, bu meselenin nasıl anılması gerektiği üzerine kafa yoruyor. Dosyada yer alan Çiğdem Mater'in, Christoph Neumann'ın ve Talin Suciyan'ın yazılarını birer adalet arayışı olarak da okumak mümkün.

Ece Zerman Paris'te Arlette Farge ile bilgilendirici ve ufuk açıcı bir söyleşi yapıyor. Michel Foucault'yla da çalışmalar yapmış olan Farge, polis arşivindeki çalışmalarından bahsederken, çalışma yöntemini ve tarih anlayışını ortaya koyarken her cümlesinde birikimini hissettiriyor. Söyleşinin başlığı "Tarih, Feminizm, Foucault, Beden…"

Toplumsal Tarih'in 199. sayısı için Mete Tunçay, Bertrand Russell'ın daha önce Türkçede basılmamış olan bir makalesini çevirmiş: "Tanrı var mı?". Makalede, Russell'ın olağanüstü zekâsı, Mete Tunçay'ın güzel Türkçesiyle okuyucuya sunuluyor.

Dergide, Jan Willem Drijvers'in Hollanda Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşmanın çevirisi de yer alıyor. Drijvers yazısında, bir 17-18. yüzyıl seyyahı olan Cornelis de Bruijn'in Persepolis'i ziyaretine ve burada gördüğü harabeleri yazıyla ve çizgiyle anlatırken gösterdiği hassasiyete yer veriyor.

Fuat Dündar 1914 yılında Ege Bölgesinde İTC yönetimince sürülen Rumların durumunu ve durumu tespit eden konsoloslar heyetinin raporunu ele alıyor.

Canay Şahin 18. yüzyılın önde gelen simalarından Rumeli Kazaskeri Murad Mehmed Efendi'nin hayatıyla birlikte aynı yüzyıldaki siyasi çekişmeleri ve Osmanlı Devleti'nin karşılaştığı uluslararası sorunları ele alıyor. Erkan Ildız "Antik Dönemde Deniz Kredileri" başlıklı yazısında tarihin ilk sigortacılık işlemleri ve deniz taşımacılığının sorunlarına eğiliyor. Can Şafak "Türkiye'de Deniz Sendikacığının İlk Yılları (1947-1963)"nı sendika kaynaklarına dayanarak anlatıyor.

Aziz Çelik, öldürülmesinin 30. yılında Kemal Türkler'in Adnan Menderes'e Maden-İş'te okutulacak mevlit için başvurusundan 1979'da Maden-İş Genel Kurulu'nda Enternasyonal söylenmesine uzanan tarihi anlatıyor.

Edhem Eldem "pezevenk" kelimesiyle ilgili yapılan etimolojik spekülasyonları ele alıyor. Mustafa Aksakal ise 1914 yılında Goeben zırhlısının Osmanlı'ya sığınmasını ve bunun yol açtığı sorunları irdeliyor.

Kahraman Şakul, Gültekin Yıldız'ın Neferin Adı Yok adlı kitabını ele alırken 19. yüzyılın ilk yarısında askeriyedeki modernleşme çabalarını ele alıyor. Zeki Arıkan, Ali Ekrem Erkal'ın Girit kitabını tanıtıyor. Selçuk Akşin Somel Boğaziçi'ndeki Almanya başlıklı derleme kitap ve sergiyi tanıtıyor. Bahar Bilgen de Tarih Vakfı'nın düzenlediği Toplumsal Barış İçin Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu'nu değerlendiriyor.

199. sayıda ayrıca Edhem Eldem'in L'illustration'dan Seçmeler ve Emel Seyhan'ın Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay adlı düzenli köşeleri de yer alıyor. [KanalKultur]

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları] 199 (2010), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder