Bu Blogda Ara

30 Ekim 2013 Çarşamba

Nümizmatik ve Tarih

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları]
185 (2009), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1
[KanalKultur] - Toplumsal Tarih, 2009 yılında yayınlanan 185. sayısında "Nümizmatik ve Tarih" üzerine hazırlanmış bir dosyaya yer veriyor. Bu dosyada Oğuz Tekin, Anadolu'nun güneyinde, antik Kilikia bölgesindeki Nagidos'ta bulunan kazı sikkelerini tanıtıyor. Oya Yağız, Tekirdağ-Karaevlialtı mevkiinde yer alan Heraion Teikhos kazılarında ele geçen Thrak krallarının sikkelerini ele alıyor. Dosyada ayrıca, Ahmet Tolga Tek'in, hepimizin adını çok iyi bildiği Romalı devlet adamı Brutus'un Roma'dan çıkıp Anadolu'nun güneyine gelmesini, burada Lykialılardan para ve asker talep etmesini ve sonraki olayları anlatan bir yazısı yer alıyor.

Zeynep Çizmeli Öğün yazısında, Roma İmparatorluğu Dönemi'nde Anadolu'daki kentlerin kendilerinin önemli bir kent olduklarına vurgu yapmak için sikkeleri araç olarak kullandıklarına dikkati çekiyor ve Karadeniz bölgesindeki Neokaisareia ile Amaseia kentlerini örnek olarak sunuyor. Aliye Erol ise esas olarak bugünkü Ankara ve civarında hüküm süren Galatia Krallığı'nın son kralı Amyntas'ın sikkelerini ele alırken kralın problemli sikkeleri üzerinde duruyor. Filiz Dönmez Öztürk, özellikle Roma İmparatorluğu Dönemi'nde öne çıkan Anadolu'daki homonoia anlaşmaları üzerinde duruyor ve bu anlaşmaların nedenleri ve kentlere sağladığı avantajları sikkelerin ışığında anlatıyor.

185. sayıda, Edhem Eldem, Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" isimli tablosuna dair hem popüler hem de akademik açıklamaları eleştirip, farklı bir açıdan, yeni veriler kullanarak "Kaplumbağa Terbiyecisi"ni saran bulutları dağıtıyor.

Ece Zerman Murat Belge ile birlikte İstanbul'un fethinin 555. yılında Topkapı'da açılan İstanbul 1453 Panoramik Müzesi'ni gezdi. Bu gezi sırasında yapılan söyleşide, Murat Belge, müzenin içeriğinden genel anlamda İstanbul'un fethine, fethin popüler tarih anlatısında kullanımına uzanan soruları cevaplıyor.

Ahmet Mehmetefendioğlu, İzmir'in işgali sırasında ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin'in kimliğinin ardındaki sırları, Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilmeye çalışan bir suikaste kadar iz sürerek aydınlatıyor.

Toplumsal Tarih'in 185. sayısında, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla, Barış Uygur, sınıf hareketleri, insan hakları, ifade özgürlüğü ve emek tarihi açısından düşünüldüğünde, dünya tarihi için büyük önem taşıyan 'Haymarket Trajedisi' üzerine yazıyor.

Hakan Koçak, Taksim meydanının işçilere açılması tartışmalarının ve sendikaların bu yöndeki talep ve girişimlerinin tarihiyle ilgili olarak 1953 yılında çimento işçilerinin Taksim mitingi girişimi üzerine düşüncelerini kaleme alıyor.

Hilmi Uran'ın siyasetten çekildikten sonra 1950'lerde kaleme aldığı anılarının tekrar yayınlanması dolayısıyla Murat Koraltürk, 20. yüzyılın ilk yarısının Türk siyasal tarihine dair önemli bir kaynak oluşturan bu eseri inceliyor.

Fuat Dündar, İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği 1913-1918 başlıklı kitabına Mehmet Hacısalihoğlu'nun yaptığı eleştirileri cevaplıyor.

Erkan Konyar yazısında, Türkiye'de definecilik yoluyla yağmalanan tarihi mirasa değiniyor.

Alev Erarslan'ın Mezopotamya'da ilk kentlerin ve devletlerin doğuş süreçlerini incelediği yazısı da 185. sayıda yer alıyor.

Elektra Kostopoulou, Yunanistan eski Başbakanı Kostas Simitis'in yeni çıkan Yaratıcı Bir Yunanistan İçin Siyaset, 1996-2004 başlıklı kitabını değerlendiriyor.

Ayrıca Edhem Eldem, Emel Seyhan, düzenli köşeleriyle, Oğuz Tekin ve Nemci Karul, güncel bölümündeki yazılarıyla ilginç konuları aktarıyor ve yorumluyorlar. [KanalKultur]

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları] 185 (2009), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder