Bu Blogda Ara

25 Eylül 2013 Çarşamba

1930'lardan 1950'lere İktidarın Doğu ve Dersim Algısı

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları]
210 (2011), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1
[KanalKultur] - Toplumsal Tarih, haziran 2011'de yayınlanan 210. sayısında Taner Timur'un "Max Weber; Modernleşme Sosyoloji ve Tarihçilik" başlıklı yazısını kapağa taşıdı.

Dergide Taner Timur, Max Weber'in eserleri; 'kapitalist espri', 'tarihi birey', 'ideal-tip', 'protestan etiği' gibi kavramlar çerçevesinde Weber'in Marx'tan hangi noktalarda etkilendiği, Marx'ın ortaya koyduğu sorunlara nasıl farklı yaklaşımlar geliştirdiği gibi konular üzerinde duruyor.

Sezai Balcı ve Mustafa Balcıoğlu, Teşkilatı Mahsusa Başkanı Tunuslu Ali Başhamba'nın hayatına ve mücadelesine odaklanan makalenin ikinci bölümünde Başhamba'nın İstanbul yıllarını ele alıyorlar.

Juliette Dumas, 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı hanedanının evlilik politikasındaki değişime odaklandığı yazısının, bu sayıda yer alan ikinci bölümünde padişah kızları için kulluktan yükselen paşaların damat olarak seçilme geleneğinin nasıl oluştuğunu anlatıyor.

Mehmet Ö. Alkan, 1909'daki ilk seçimlerden 1990'ların başına dek uzanan seçimlere ilişkin seçim kitapları, seçim anketleri, sloganlar, afişler, mizah dergileri gibi kaynaklarla çok renkli bir seçim tarihi sunuyor.

Ahmet Akşit, Fikret Adanır ile 2005 yılında gerçekleşen Ermeni Konferansı ve konferansta sunulan tebliğlerin toplandığı "İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları" kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor.

Zeki Arıkan, bir yandan Evliya Çelebi üzerine yazılmış materyali değerlendiriyor; diğer yandan Evliya Çelebi ve seyahatname üzerine devam eden çalışmalara ilişkin güncel bilgileri paylaşıyor.

Esin Kumral, 1934- 1956 yılları arasında yayınlanan İŞ dergisinin "Cumhuriyetin 20. Yılında Çocuk Meselesi" başlıklı sayısını inceleyerek çocukların çalışma hayatındaki durumu irdeliyor.

Yücel Demirel, 1920 yılında Eskişehir'de çıkan İşçi gazetesinde yayınlanan "1 Mayıs İşçi Bayramı" kutlamalarıyla ilgili Şerif Manatof'un konferansıyla ilgili ilânı sunuyor ve Şerif Manatof'la ilgili bilgi veriyor.

Vladimir Belyakov, Rusya İmparatorluğu Dış Politika Arşivi'nde bulunan "Prenses Saliha ile Yurkeviç'in evliliği" dosyasını, bu evliliğin yarattığı sansasyonu ve Mısırlı prenseslerin Ruslarla evlenmesi meselesini ele alıyor.

Gözde Orhan, Tarih Vakfı Arşivi'nden çıkan belge ve raporlara dayanan ve Necmeddin Sahir Sılan Arşivi Dizisi ismiyle yayınlanan kitapları inceleyerek 1930'lardan 1950'lere iktidarın doğu ve Dersim algısını değerlendiriyor.

Özlem Kumrular, Halil İnalcık'ın yeni kitabı Has- Bağçede 'ayş u tarab kitabını sunuyor.

Bülent Genç, Kemalettin Köroğlu ve Erkan Konvar'ın editörlüğünde hazırlanan "Urartu: Doğu'da Değişim [Urartu: Transformation in the East]" adlı kitabı değerlendiriyor.

Alfred J. Andrea, dünya tarihinin kavramsallaştırılması, çalışılması, araştırılması ve öğrenilmesine ilişkin sorunlara eğiliyor ve "Türkiye'de tarihçiler ve tarih öğretmenleri niçin dünya tarihinin farkında olmalılar?" sorusuna yanıt arıyor.

Her ay olduğu gibi Toplumsal Tarih'in 210. Haziran sayısında da Edhem Eldem "L'illustration'dan Seçmeler" ve Emel Seyhan "Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay" isimli köşeleriyle yer alıyorlar. [KanalKultur]

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları] 210 (2011), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder