Bu Blogda Ara

16 Temmuz 2013 Salı

Erdentuğ, Nermin [Nermin Erdentuğ]

Prof. Dr. Nermin Erdentuğ
(1917 - 2000)
[KanalKultur] - Prof. Dr. Nermin Erdentuğ (1917 - 2000): Nermin (Asaf Aygen) Erdentuğ, Türk antropolog.* Birinci Dünya Savaşı'nda, Arabistan'da görevli doktor babasının İngiliz esiri olarak getirildiği Malta'da 25.12.1917'de doğdu.

İlkokul ve ortaokulu Çanakkale'de, liseyi İstanbul’da (İstanbul Kız Lisesi), 1936'da bitirdi. 1940 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi "Antropoloji Kürsüsü"nden mezun olduktan sonra, Atatürk'ün, ilk mezunlardan uygun olanların kürsülerde asistan kalması talimatı üzerine, asistanlığa atandı ve burada "fizik antropoloji" dalında doktorasını 1942'de tamamladı. Daha sonra da, aynı kürsüde, 1944'de, Türk üniversitelerinde "etnoloji" alanında "doçent" ünvanını alan ilk Türk bilim kadını oldu.

1949 - 1951 yılları arasında görgü ve bilgisini artırmak üzere İngiltere ve İskandinav ülkelerinde buldu. Oxford Üniversitesi Sosyal Antropoloji Enstitüsü'nde bir yıl, diğer İngiliz üniversitelerinde kısa sürelerle ve dokuz ay kadar da İskandinav (Kopenhag, Oslo, Stockholm) müze ve üniversitelerinde alanı ile ilgili araştırmalar yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Antropoloji kürsüsünde ilk defa olarak "sosyal antropoloji" ve "alan araştırması" (field work) derslerini açarak, sosyal antropolojinin D.T.C.F.'de kurucusu oldu ve "uygulamalı antropoloji" şeklinde yorumladığı bu alanın "etnoloji"ye bağlı bir yan disiplin olarak gelişmesini sağladı.

1956'da gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli üniversitelerde (Vanderbilt, Wichita, California ve Philadelphia) alanı ile ilgili incelemelerde bulundu, seminerler ve konferanslar verdi.

1959'da memlekete döndükten bir yıl kadar sonra da Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nde "etnoloji profesörlüğü"ne yükseldi.

1961'de bağımsız bir kürsüye dönüşen "Etnoloji Kürsüsü"ndeki ders programını, bu sefer Amerikan kültürel antropolojisinin özelliklerini ve yaklaşımlarını yansıtacak şekilde güncelleştirdi.

1960'lı yıllarda, Sosyal Hizmetler Akademisi'nin kuruluşuna katkı yaptı ve bu arada, Akademi'nin temel dersleri arasına alınmasını sağladığı "sosyal antropoloji" derslerini başlattı. Aynı şekilde, 1968'de A.Ü. Eğitim Fakültesi, 1970 yılında da Diyarbakır Tıp Fakültesi Halk Sağlığı kürsüsünde açtığı "sosyal antropoloji" derslerinin bu kuruluşların öğretim programlarına alınmasını sağladı. Daha sonraki yıllarda, bu konudaki bir dersin S.S.Y.B. Yüksek Sağlık Meslek Okulları ders programlarına dahil edilmesi de yine onun bu konudaki çabaları sonucu gerçekleşti.

Nermin Erdentuğ, 1952 - 1955 yıllarında yaptığı Hal ve Sün köyleri (Elazığ) incelemeleri ile Türkiye'de anket metodu dışında, "katılarak gözlem" tekniğini alan araştırmasında ilk uygulayan Türk bilim kadını oldu. Ayrıca, kendi zamanının geçerli ekolü olan fonksiyonalizm çerçevesinde, bu ülkedeki Türk kültürü ve köy incelemelerine önemli ölçüde katkılarda bulundu.

Hem kendi çalışmalarında hem de yönetmiş olduğu lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinde, Türkiye'de kırsal kesiminde kültür değişmesi ve sorunlarına, kültür-eğitim ilişkisine, kırsal kesimde kalkınma çalışmalarında hizmet ve personel açısından (özellikle sağlık hizmetleriyle ilgili olarak) sorunlara öncelik verdi.

Nermin Erdentuğ, 1960'lı yılların başından beri, Uluslararası Antropoloji ve Etnoloji Bilimleri Daimi Konseyi'nin, Şevket Aziz Kansu'dan sonra ikinci Türk üyesi oldu ve uluslararası düzeyde çeşitli ülkelerde düzenlenen toplantılarda ülkesini temsil etti.

A.Ü.D.T.C.F'deki Etnoloji kürsüsü, 1980 yılında "Sosyal Antropoloji Birimi" ve "Halkbilim" diye ikiye ayrılana kadar, 1961- 1980 yılları arasında bu kürsünün, bölünme ile de "Sosyal Antropoloji Birimi"nin başkanlığını üstlendi.

1981'de kurulan Yükseköğretim Kurulu'nun Türk üniversitelerine getirdiği yeni örgütlenme ile bu birimin "Antropoloji Bölümü"nün bir alt birimine dönüşmesi üzerine de 1982'de hem "Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı" hem de "Antropoloji Bölümü" başkanlığına atandı. "Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı" Başkanlığı’nı 1983'de, kendi isteği ile başkasına devretti; ama emekli olduğu Ocak 1985 tarihine kadar Bölüm’ünün başkanlığını sürdürdü.


Opr. Dr. Necati Erdentuğ ile evli ve doğum sırasına göre, biri kız (Aygen) diğeri erkek (Aytun) iki çocuk annesi olan Nermin Erdentuğ, 83 yaşındayken, şeker hastalığının yan tesirlerine 26.6.2000’de yenik düştü.

Prof. Dr. Nermin Erdentuğ’un yedi kitabının yanı sıra, A.Ü. Dil ve Tarih – Coğrafya Dergisi; A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi; Antropoloji; Milli Kültür; Önasya; Belleten; Türk Kültürü gibi döneminin dergilerinde ve çeşitli "armağan" ve uluslararası kongre yayınları arasında yer alan 96 kadar (Türkçe ve yabancı dilde) makalesi bulunuyor.

Yayınları

a) Kitapları

(Aygen, Nermin) Türk Beyinleri Üzerinde İlk Antropolojik Araştırma. Ankara: A.Ü. D.T.C.F. Yayını No:10 (Antropoloji ve Etnoloji Serisi No:22), 1941; (Aygen, Nermin) Türklerin Kan Grupları ve Kan Gruplarının Antropolojik Karakterlerle İlgisi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: A.Ü.D.T.C.F. Yayını No: 50 (Antropoloji ve Etnoloji Serisi No:28), 1946; Hal Köyü'nün Etnolojik Tetkiki. Ankara: A.Ü.D.T.C.F. Yayını No: 109, 1956. (Birinci Baskı); A Study of the Social Structure of a Turkish Village. Ankara: A.Ü. D.T.C.F. Yayını No: 130, 1959; Sün Köyü'nün Etnolojik Tetkiki. Ankara: A.Ü. D.T.C.F. Yayını No: 132, 1959. (Birinci Baskı); Ankara İli ve Köylerinde Sosyal Hizmetler ve Sosyal Antropoloji Bakımından Bir Araştırma. Ankara: S.S.Y.B., Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Yayını No: 45, 1966; Hal Köyünün Etnolojik Tetkiki. Ankara: A.Ü.D.T.C.F. Yayını No: 109, 1968 (İkinci Baskı); Sün Köyü'nün Etnolojik Tetkiki. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayını No: 16, 1971. (İkinci Baskı); Türkiye Türk Toplumlarında Kültürel Antropolojik (Etnolojik) İncelemeler. Ankara: A.Ü. Eğitim Fak. Yayını No: 29, 1972; Hal Köyü'nün Etnolojik Tetkiki. Ankara: A.Ü. Eğitim Fak. Yayını No: 48, 1975. (Üçüncü Baskı); Sosyal Âdet ve Gelenekler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını No: 254, 1977; Türkiye'de Çağdaşlaşma, Eğitim ve Kültür Münasebetleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını No: 480, 1981; Hal Köyü'nün Etnolojik Tetkiki, Ankara: A.Ü.D.T.C.F. Yayını No: 109, 1983. (İkinci Baskı'nın Tıpkı Basımı)

b) Makaleleri

(Aygen, Nermin) "Türk Kafalarının Zaviye Kıymetleri Üzerinde Bir Tetkik" (Türkçe-Fransızca), Türk Antropoloji Mecmuası, Sayı 19, 1939, ss. 213-238; (Aygen, Nermin) "Türklerin Kan Grupları ve Kan Gruplarının Antropolojik Karakterle İlgisi Üzerine Bir Araştırma", A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Cilt II, Sayı 1, 1943, ss. 17-27; (Aygen, Nermin) "Pigmeler Meselesi", A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Cilt III, Sayı 5 (1944), 1945, ss. 453-464; (Aygen, Nermin) "İnsanlığın Kültür Tarihi Hakkında", A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Cilt IV, Sayı 4, 1946, ss. 429-435; "Family Structure and Marriage Customs of a Turkish Village", Antropoloji, Sayı 1 (1963), 1964, ss. 5-16; "Köy Toplumları İle İlgili Kalkınma Çabalarında Etnolojik (Sosyal Antropolojik) Çalışmanın Yeri", A.Ü.D.T.C.F. Dergisi. Cilt 23, Sayı 1-2 (1965), 1966, ss. 25-30; "Bugünün İptidailerinde `Mutilasyon' (Sakatlanma) Pratiği ve Mahiyeti Hakkında", A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Cilt 13, Sayı 3, 1955, ss. 39-49; "Age Groups", Antropoloji, Sayı 2 (1964), 1966, ss.1-7; "Bazı Devrek Köy Toplumlarında Kadının Mevkii", Antropoloji, Sayı 2 (1964), 1966, ss. 8-20; "Memleketimiz ve Etnoloji", 13 Şubat Dergisi, Ocak 1966, s. 9; "A Few Studies of Ethnology in The Faculty of Letters (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi) University of Ankara", Antropoloji, Sayı 2 (1964), 1966, ss. 102-106; "Türkiye, Pakistan ve İran Köy-Kır Toplumlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi", Antropoloji, Sayı 3 (1965), 1967, ss. 1-6. (Ayrı basım, 1968); "A Comparative Ethnological Study of the Rural Societies of Turkey, Iran and Pakistan", Antropoloji, Sayı 3 (1965), 1967, ss.7-10. (Ayrı basım, 1968); "The Necessity of Application of Social Antropology on the Works of Community Development in Turkey", Antropoloji, Sayı 3 (1965), 1967, ss. 11-12. (Ayrı basım, 1968); "Kalkınma Problemleri ve Doğu Anadolumuz", Antropoloji, Sayı 3 (1965), 1967, ss. 13-18. (Ayrı basım, 1968); "Cultural Change in Turkish Traditional Societies" Bulletin of the National Committee on Urgent Anthropological Research, Sayı.10, 1968, ss. 61-65; "Türkiye Etnoloji Çalışmaları" Önasya (Aylık Türkoloji, Sanat ve Aktüalite Mecmuası), Cilt III, Sayı 29, Ocak 1968, s. 22; "Etnolojinin Araştırma Alanı ve Gayesi", Önasya, Cilt III, Sayı 30, Şubat 1968, s. 18 ve s. 26; "Niçin Kültür Değerlerini Tanımak Zorundayız?", Önasya, Cilt III, Sayı 31, Mart 1968, s. 8; "Maddi Kültür Değerleri", Önasya, Cilt III, Say 32, Nisan 1968, s. 18 ve s. 26; "Maddi Kültür Değerlerimiz: Geleneksel Kıyafet (I)", Önasya, Cilt III, Sayı 33, Mayıs 1968, s. 21; "Maddi Kültür Değerlerimiz: Geleneksel Kıyafet (II)", Önasya, Cilt III, Sayı 34, Haziran 1968, s. 21; "Maddi Kültür Değerlerimiz: Geleneksel Kadın Kiyafeti (III)", Önasya, Cilt III, Sayı 35, Temmuz 1968, s. 18; "İlkel Toplumlarda Hukuk", A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Cilt 24, Sayı 1-2 (1966), 1969, ss. 1-5; "Türk Etnografya Çalışmaları", A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 1-4, 1969, ss. 65-71. (Ayrı basım, 1970); "Japonya'da Öğrenci Hareketlerinden İzlenimler", 1968 Yılı Öğrenci Hareketleri (Dünyada ve Türkiye'de). Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayını No:7, 1969, ss. 135-140; "65. Yaş Dönümünü Kutlama Vesilesi ile Sayın Hocamız Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu'ya", Antropoloji, Sayı 4, (1967-1968), 1969, ss. ix-x; "Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinde Evlenme Görenekleri ve Töreleri (I)", Antropoloji, Sayı 4 (1967-1968), 1969, ss. 27-58; "Türk ve Japon Kültürleri Arasında Bazı Benzerlikler", Antropoloji, Sayı 4 (1967-1968), 1969, ss. 65-70; "Some Similarities Between the Turkish and Japanese Cultures", Antropoloji, Sayı 4 (1967-1968), 1969, ss. 65-70; "Türkiye Geleneksel Toplumlarìnda (Kültüründe) Kültür Değişmeleri", Antropoloji, Sayı 4 (1967-1968), 1969, ss. 71-80; "Cultural Change in the Turkish Traditional Societies", Antropoloji, Sayı 4 (1967-1968), 1969, ss.81-88; "Kıbrıs ve Türkiye Türk Toplumlarının Kültür Birliği", A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Cilt 25, Sayı 1-2 (1967), 1970, ss. 1-10; "Kayseri'de Doğu Türkistan Göçmenlerinde Kültür Özellikleri ve Değişmeleri", A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, Cilt 25, Sayı 3-4 (1967), 1970, ss. 149-181. (Tayfun Tepiltepe ile ortak); Modernleþme Çabalarında Dikkate Alınması Gereken Eğitime İlişkin Temel Hususlar", A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt IV, Sayı 1-4, 1971, ss. 1-4; "Türkiye'nin Karadeniz Yöresinde Evlenme Görenekleri ve Töreleri (II)", Antropoloji, Sayı 5 (1969-1970), 1971, ss. 231-266; "The Basic Points to be Taken into Consideration in Relation to Education in the Efforts to Modernize", Annales de l'Universite d'Ankara, Cilt XII (1966), 1972, ss. 59-62; "İlkel Toplumlarda Eğitim", A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt V, Sayý 3-4, 1972, ss.1-13; "Türk Köyünde Modernleşme", Cumhuriyetin 50. Yılında Köylerimiz (1923-1973). Ankara: Köy İşleri Bakanlığı, Genel Yayın No: 219, 1973, ss. 20-24; "Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinde Evlenme Görenekleri ve Töreleri (III)", Antropoloji, Sayı 6 (1971-1972), 1973, ss. 1-28; "Cumhuriyetin 50.Yılında Türk Köyünde Modernleşme", 50. Yıla Armağan. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayını No: 36, 1973, ss. 7-13; "Atatürk Devrimleri ve Kültür", Milliyet, 9 Nisan 1974; "Türk Köylerinde Öğretmen - İmam ve Muhtar İlişkilerinin Eğitim Açısından Değerlendirilmesi", A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı 1-4, 1974, ss. 211-236; "Yeryüzü İnsan Toplumlarında Başlık I", Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1974, ss. 69-80 (A.Ü. Basımevi ayrı basım: 1975); "Atatürk'de `Kültür Dinamizmi' Görüşü", Cumhuriyetin 50. Yıldönümünü Anma Kitabı. Ankara: A.Ü. D.T.C.F. Yayını No: 239, 1974, ss. 67-78; "Türkiye'nin Karadeniz Evlenme Görenekleri (IV)", Antropoloji, Sayı 7 (1972-1973), 1975, ss. 5-16; " Atatürk İnkilapları (Devrimleri) nin Kültürel Antropoloji Açısından Analizi", 50. Yıl Konferansları. Ankara: A.Ü.D.T.C.F. Yayını No: 257, 1976, ss. 91-97; "Türk Kültürü ve Milli Değerlerimiz (I), Milli Kültür, Cilt I, Sayı 1, 1977, ss. 67-69; "Türk Kültürü ve Milli Değerlerimiz (II), Milli Kültür, Cilt I, Sayı 2, 1977, ss. 28-33; "Türk Köyünde Eğitim ve Öğretmene Karşı Tutum ve Değerler", A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt X, Sayı 1-4, 1978, ss. 127-135; "Türk Köyünde Modernleşme", A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, Cilt 29, Sayı 1-4 (1971-1978), 1979, ss.209-215; "Kalkınma Projelerinde Kültür Biliminin (Sosyal Antropoloji'nin) Yeri", Antropoloji, Sayı 9 (1975-1976), 1980, ss. 1-8; "Modern Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Antropolog'un Yeri", Antropoloji, Sayı 9 (1975-1976), 1980, ss. 9-14; "Culture Dynamics and Atatürk", Prof. Dr. Ahmet Şükrü Esmer'e Armağan. Ankara: A.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Yayını No: 468, 1981, ss. 65-74; "Sosyo-Kültürel Değişme Kavramı ve Kemalizm", Milli Kültür, Cilt II, Sayı 10, Mart 1981, ss. 2-3; "Kişiliğin Oluşması ve Türk Kimliği", Milli Kültür, Cilt III, Sayı 2, Temmuz 1981, ss. 8-9; "Modernleşme Karşısında Bazı Geleneklerin Yetersizliği", Milli Kültür, Cilt III, Sayı 4, Eylül 1981, ss. 50-51; "Kültür Nedir?" Milli Kültür, Cilt III, Sayı 6, Kasım 1981, ss. 35-37; "Kültür Evrensel Midir?", Milli Kültür, Cilt III, Sayı 9, Şubat 1982, ss. 19-21; "Türk Antropoloji Bilimlerinin İlk Büyük Koruyucusu Atatürk'ün Anısına", Antropoloji, Sayı 10 (1977-1978), 1982, ss. 1-2; "Etnoloji Kürsüsünde Öğretim ve Araştırrma Açısından Gelişme (Tarihçe)", Antropoloji, Sayı 10 (1977-1978), 1982, ss. 3-8; "Türkiye'de Sağlık Eğitimi Açısından Dikkate Alınması Gereken Hususlar", Antropoloji, Sayı 10 (1977-1978), 1982, ss. 17-22; "The Concept of Socio-Cultural Change and Kemalism" (çev. Aygen Erdentuğ), Antropoloji, Sayı 11 (1978-1979), 1982, ss.1-4; "Kültür Evrensel Midir?", Antropoloji, Sayı 11 (1978-1979), 1982, ss. 5-10; "Kişiliğin Oluşması ve Türk Kimliği", A.Ü.D.T.C.F. Dergisi: Atatürk'ün 100.Doğum Yılına Armağan, 1982, ss. 373-377; "Yakında Kaybettiğimiz Şevket Aziz Kansu", Milliyet, 29 Nisan 1983; "Kültürün Görünmeyen Örtülü Yönü Ne Olacak?", Milliyet, 9 Mayıs 1984; "Hocamız Kansu'nun Anısına", Antropoloji, Sayı 12 (1980-1985), 1985, ss.1-4; Niçin Ülkemizde Sosyal Antropoloji Bilimine İhtiyaç Vardır?", Antropoloji, Sayı 12 (1980-1985), 1985, ss. 5-8; "Çağdaşlaşma ve Kültür Yetersizliği", Antropoloji, Sayı 12 (1980-1985), 1985, ss. 9-16. Aygen Erdentuğ ile ortak); "Hamit Zübeyr Anısına", Phil.Dr. Hamit Zübeyr Koşay'ın Hatırasına Armağan. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Yayını, 1986, ss. 129-131; "Remzi Oğuz Hoca'yı Analım", Milli Kültür: Gençlik Özel Sayısı, Sayı 53 (Mayıs 1986), ss. 55-56; "Sosyal Antropoloji Eğitiminin Türk Kişiliğinin Korunmasına Katkısı", Türk Kültürü, Sayı 292, Ağustos 1987, ss. 484-488; "Kalkınma Antropolojisi", Belleten, Cilt 51, Sayı 201, (Aralık 1987)1988, s. 1349-1357; "Kültürleşme (Acculturation)", Prof. Yaşar Önen'e Armağan (Türk Kültürü Araştırmaları), Yıl: 26 /1, Ankara, 1988, ss.77-81

c) Bildirileri (Yayınlanmış Olanlar)

(Aygen, Nermin.) "Türk Kafalarında Zaviyevi Ölçüler Bakımından Bir Etüd", XVIII inci Beynelmilel Antropoloji ve Prehistorik Arkeoloji Kongresi, İstanbul-Ankara, 18-25 Eylül 1939; Tebliğler Kitabı, Cilt I (Türkçe Kısmı) Ankara, 1939; "Cultural Change in the Turkish Traditional Society", VIII th Congress of Antropological and Ethnological Studies (September 3-10, 1968),Tokyo and Kyoto; Abstracts (Symposia), 1968, ss. 261-262; "Kalkınma Problemleri ve Doğu Anadolumuz" Çeşitli Yönleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu, VIII. Türk Tüberküloz Kongresi, 15 -18 Mayıs, 1967, Diyarbakır, 1968, ss. 46-49; "Kıbrıs ve Türkiye Türk Toplumlarının Kültür Birliği", Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969). Türk Heyeti Tebliğleri. Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayını No.36, Seri: I, Say1: A2, 1971, ss. 113-129; "A Short Report on Ethnographical Activities in Turkey", ACTES du IIe Congrès international des etudes du sud-est Europeen, Tome I: Rapports, Atina, 1972, ss. 591-598; "Socio-Cultural Factors to be Considered in the Building of Rural Housing", CENTO Report No.8: Symposium on Rural Housing (Ankara, May 21-24, 1973), 1974, ss.204-207; "Türkiye Geleneksel Toplumlarında Başlık", I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt IV, 1976, ss. 93-96; "Türk Kültürü ve Türk Kimliği", I. Milli Kültür Şurası (23-27 Ekim 1982), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, APKK. Baskı, 1982, ss. 145-150

d) Çevirileri

Primatlar, Hususile Hominienlerde Dimağ Tekamülü (Charles Fraipont'dan çeviri). Ankara: A.Ü. D.T.C.F. Yayını No:18 (Antropoloji ve Etnoloji Serisi No:23), 1941.

* Kendisiyle ilgili baska kaynaklarda bilgi için bkz. "The Pioneering Anthropologists of Turkey: Personal Profiles in Socio-Political Context," The Turkish Studies Association Bulletin, Cilt 22, Sayı 2, 1998,ss. 13-44; mesleki katkıları için bkz. "Erdentuğ, Nermin (née Nermin Aygen),” The International Dictionary of Anthropologists (New York: Garland Press, 1991), s.182-183 ve bu yayındaki " Türkiye'deki Üniversitelerde Sosyal Antropoloji: Dün, Bugün ve Yarın" (S. Aygen Erdentuğ ve Paul J. Magnarella) adlı makalenin on yıllar itibariyle, "Ankara Üniversitesi'ndeki Gelişmeler" kısımları; “Prof. Dr. Nermin Erdentuğ (25.12.1917 - 26.6.2000): Özgeçmişi ve Çalışmaları,” Folklor / Edebiyat, Sosyal Antropoloji Özel Sayısı: Nermin Erdentuğ Adına, 2000, VI (XXII): 7-11;  “Türkiye’de ‘Etnoloji’ ve ‘Sosyal Antropoloji’nin Öncülerinden Prof. Dr. Nermin Erdentuğ’un Hayat Hikâyesi ve Çalışmaları (25.12.1917 - 26.6.2000),” Türk Yurdu, 2001, 21(166): 19-33. [Aygen Erdentuğ - KaKuTS - KanalKultur]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder