Bu Blogda Ara

25 Temmuz 2013 Perşembe

Bağımsız Nasturiler - Dağ Nasturileri Misyonu; Osmanlı Dünyasında Kimlik ve Kimlik Oluşumu

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları]
226 (2012), 96 S.,
ISSN 1300-7025-9-1
[KanalKultur] - Toplumsal Tarih, ekim 2012'de yayınlanan 226. sayısında Juliette Dumas'nın "Erken Modern Dönemde Dâmâd-ı Şehriyârî" başlıklı yazısını kapağa taşıyarak dâmâd-ı şehriyâri teriminin anlam ve kullanımlarını ele alıyor. Dumas, Osmanlı hanedanına damat olmanın ne tür ayrıcalıklar getirdiğini değerlendiriyor.

Juliette Dumas, üç sayıda tamamlanacak bir yazı dizisinin ilk yazısında "dâmâd-ı şehriyâri" teriminin tüm özelliklerini kapsayan bir çerçeve çizebilmek için konuyu pek çok açıdan ele alıyor. Bu terimin hangi payeye gönderme yaptığını, yükümlülükler açısından bu soruya nasıl cevap verilebileceğini, kariyerlerinin hangi aşamasında bu kişilerin padişah damadı olabildikleri gibi soruları cevaplıyor. Pelin Gürol Öngören, mimarlık tarihi ve müzecilik açısından büyük önem taşıyan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin çok daha öncesinde "Milli Müze" ya da "Hitit Müzesi" olarak adlandırılan Erken Cumhuriyet Dönemindeki ilk arkeoloji müzesi kurma teşebbüsünü ele alıyor. Zafer Toprak, 1921'de Torino'da gerçekleşen uluslararası sosyoloji kongresine ilişkin yazı dizisinde kongrenin 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Marksizm'e alternatif olarak gündeme gelen "solidarizm"le ilişkisini inceliyor. Esra Danacıoğlu Tamur, American Board of Commissioners for Foreign Missions'ın Hakkari bölgesi Nasturileri arasında Dr. Asahel Grant'la başlayan ve bir dizi trajik gelişmeyle sonlanan "Bağımsız Nasturiler - Dağ Nasturileri Misyonu"nu inceliyor.

Ayşe Yazıcıoğlu, "Tarihçinin Odası" söyleşilerinin dördüncüsünde Mete Tunçay'la eleştirel tarih yayıncılığını, akademiyi, tarihi ve sosyalizmi konuşuyor. Fuat Dündar, Abidin Özmen tarafından 1930'larda kaleme alınan "Siyah Rapor"da bahsedilen ve 1990'lı yıllarda Uğur Mumcu tarafından da gündeme getirilen Kürt nüfusunun Türk nüfusundan "anormal" derecede hızlı arttığı iddiasını değerlendiriyor. Mete Tunçay, Orlando Figes'in "Kırım - Son Haçlı Seferi" kitabın Türkçe baskısını değerlendiriyor ve bu vesilesiyle bir bibliyografik deneme sunuyor. Kahraman Şakul, Baki Tezcan ve Karl K. Barbir tarafından derlenen "Osmanlı Dünyasında Kimlik ve Kimlik Oluşumu" (Norman Itzkowitz Armağanı) kitabı tanıtıyor. Zerrin İren Boynudelik, Avrupa Resim Tarihi yazı dizisine bu sayıda da Artemisia Gentileschi'nin çizimiyle Yehudit Kitabı'ndan Yehudit ve Holofernes öyküsü ile devam ediyor.

Toplumsal Tarih'in 226. ekim sayısında Edhem Eldem "L'illustration'dan Seçmeler" ve Emel Seyhan "Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay" isimli köşeleriyle dergide yer alıyorlar.

Ayrıca, bu sayıda Doğan Emrah Zıraman'ın "Karaburun'da Bilimi ve Yaşamı Örgütlemek", Nilay Özlü'nün "İmparatorluk, Mimari ve Kent: Osmanlı Fransız Karşılaştırmaları" başlıklı yazılarını ve başka güncel haberleri de bulunuyor... [KanalKultur]

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları] 226 (2012), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder