Bu Blogda Ara

26 Temmuz 2013 Cuma

Babüssade Ağası Gazanfer Ağa (16. Yüzyılda Bir Etnik- Bölgesel Dayanışma Örneği)

[KanalKultur] - Toplumsal Tarih, eylül 2012'de yayınlanan 225. sayısında Tommaso Stefini'nin "Babüssade Ağası Gazanfer Ağa" (16. Yüzyılda Bir Etnik- Bölgesel Dayanışma Örneği: İstanbul ve Venedik Arasında Gazanfer Ağa) başlıklı yazısı kapağa taşınıyor ve yazıda devşirme kullar arasındaki dayanışma ele alınıyor.

Tommaso Stefini, Babüssade Ağası Gazanfer Ağa'nın hikâyesinden yola çıkarak Osmanlı yönetim kademesindeki devşirme kulların etnik-ailevi bağlarını kesmek bir yana bağlantılı oldukları kişileri koruyarak ve onları Osmanlı yönetim kademesi içinde yarattıkları ağ yapılanması ve patronaj ilişkileri içine dâhil ederek kurdukları dayanışma ilişkisini inceliyor. Molly Grene, Osmanlı döneminde Ege ve Akdeniz kıyılarındaki Katolik korsanları ele alıyor ve Katolik korsanların kayıtlarından Osmanlı dünyasının denizcilik tarihi ve korsanlık tarihine ilişkin ayrıntılarını gün ışığına çıkarıyor. Gülbahar Baran Çelik, günümüzde Sultanahmet Meydanı'nda yer alan ancak fiziksel müdahaleler ve atmosferik etkenlerle her geçen gün daha da yıpranan Yılanlı Sütun'un tarihini, fiziksel değişimini ve farklı zamanlarda ve kültürlerdeki yerini ele alıyor.

Saro Dadyan, Osmanlı Ermenilerinin en büyük filântroplarından Kazaz Artin Amira Bezciyan'ın yaşadığı dönemin adıyla anılmasına sebep olan icraatleri ve ilişkileriyle hayatını sunuyor. Murat Koraltürk, Corry Guttstadt'la Türkiye'de Yahudiler ve Holokost kitabının yayınlanmasının ardından yaptığı söyleşide Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Yahudi soykırımıyla ilgili politikasının nasıl şekillendiği tartışıyor. Zafer Toprak, Cihan Harbi sonrasında barışın korunmasına ilişkin bir girişim olan ve 1921'de Torino'da gerçekleşen uluslararası sosyoloji kongresinde Türkiye'nin dünyaya açılımını değerlendiriyor. Beno Kuryel, ilk kez 1962 yılında yayımlanan ve Kuhn'un bilim tarihinde en çok atıfta bulunulan çalışması olan "Bilimsel Devrimlerin Yapısı"nı (The Structure of Scientific Revolutions) inceliyor.

Hakan Özoğlu, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından çok kısa bir süre sonra, İngiltere'nin İstanbul'daki Yüksek Komiser Vekili Henderson'un, Halife Abdülmecid ile yaptığı görüşme üzerine hazırladığı raporu sunuyor. Mete Tunçay, John Riddell'in editörlüğünde "Lenin Zamanında Komintern" üst başlığı ile yayınlanan ve yayına hazırlanmakta olan ciltlerin içeriklerini tanıtıyor. Hüseyin Mevsim, Bulgar süreli yayın tarihini başlatan, 1842'de İzmir'de Konstantin Fotinov tarafından çıkarılan Liuboslovie dergisini tanıtıyor. Zerrin İren Boynudelik, Avrupa Resim Tarihi yazı dizisine bu sayıda da Rembrandt'ın tasviriyle en yaygın betimlenmiş eski ahit konularından biri olan Belşassar'ın (Baltazar) Ziyafeti ile devam ediyor.

Toplumsal Tarih'in eylül ayındaki 225. sayısında da Edhem Eldem "L'illustration'dan Seçmeler" ve Emel Seyhan "Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay" isimli köşeleriyle dergide yer alıyor. Ayrıca, Gürel Tüzün'ün "Uzun İnce Bir Yol: Karikatürlerle Türkiye- AB İlişkileri Sergisi", Oya Pancaroğlu'nun "International Society for Iranian Studies'in Dokuzuncu Konferansı ISIS 2012 İstanbul'da Gerçekleşti" başlıklı yazıları da okurla buluşuyor... [KanalKultur]

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları] 225 (2012), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder