Bu Blogda Ara

9 Şubat 2016 Salı

İhsan Oturmak - Üç Kusurlu İşlem – Aşiret, Mektep, Medeniyet | Three Flawed Operations – Tribe, School, Civilization

Sanatçı İhsan Oturmak’ın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Engin Sustam küratörlüğünde 12 şubat - 13 mart 2016 tarihleri arasında Depo’da..

Bu sergi için biraraya getirilen seri, siyah mavi formalı çocuk kümelerini, tekillikleri daha da belirsizleştirerek, bazen neredeyse kesintisiz bir süreklilik ve tekrar duygusu uyandırarak betimleyen resim ve yerleştirmelerden oluşuyor.

'Üç Kusurlu İşlem'de İhsan Oturmak, aşiretten mektebe doğru bir seri üretim gibi ilerleyen medeniyet anlatısını ve devletin kutsal işlemler olarak tasarladığı toplumsal kontrol mekanizmalarını ele alıyor. Kürt, Arap ve Arnavut aşiret çocuklarına yönelik bir terbiye ve tebdil mekânı olan 19. yüzyıl aşiret mektepleri ve sonrasında cumhuriyet okullarının hizaya getirme ve asimilasyon simgeleri, Oturmak'ın işlerinde eleştirel bir okumaya tabi tutuluyor.

Sergi, mikro alanlar, hikâyeler ve bedenler üzerine 'medeniyet' söylemiyle yerleşen öğretme, eğitme, hizaya getirme, yok etme araçlarının ve bunları kullanan muktedirin kusurlu tarihine bir giriş aynı zamanda.

***

The exhibition curated by Engin Sustam brings together paintings and installations which mostly depict groups of children in black and blue uniforms, in a manner that makes singularities more indistinct, creating a sense of an uninterrupted continuation and repetition.

In 'Three Flawed Operations' the artist deals with civilization narrative which seems to develop sequentially from tribe to school and investigates social control mechanisms that are designed by the state as sacred procedures. Certain symbols of correction and assimilation of the 19th century imperial tribal schools which were spaces of education and correction for children from Kurdish, Arabic and Albanian tribes and later educational institutions of the republic are critically rendered in Oturmak’s works. The exhibition also presents an introduction to the flawed histories of education, correction and eradication tools which take over micro spaces, stories and bodies through the so called 'civilization' discourse and that of the sovereign who utilizes them.

İhsan Oturmak

1987 yılında Diyarbakır’da doğdu. Marmara Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü’nden 2012’de mezun oldu. Çalışmalarında teklik ve biriciklik, militarizm, eğitim, ceza, inkılap ve ihtilal gibi konular üzerine eğiliyor ve bu kavramları açabilmek için 2011’den bu yana çeşitli bölgelerdeki köy okulları, camiler ve cezaevlerinde araştırmalar yaparak belge niteliği taşıyan materyaller topluyor.

Rotary, Akbank Sanat ve Art Revolution Taipei gibi sanat yarışmalarında ödüller kazandı. 2012 İKSV Cité Internationale des Arts’da rezidans programına katıldı. İlk kişisel sergisini 2015’te Londra Karavil Contemporary’de açtı. Katıldığı sergiler arasında 'İstanbul Tasarım Bienali/ Salon İstanbul' 2012, 'Déambulations dans la Turquie contemporaine', Espace Cultural Louis Vuitton Paris 2013, 'Akbank Günümüz Sanatçıları Sergisi', Aksanat 2015, 'Being' Hinterland Galerie Viyana 2015 bulunuyor.

İhsan Oturmak - Üç Kusurlu İşlem – Aşiret, Mektep, Medeniyet | Three Flawed Operations – Tribe, School, Civilization 12 şubat - 13 mart 2016;  Tütün Deposu, Lüleci Hendek Caddesi No. 12, Tophane - 34425 İstanbul; Tel.: +90 212 292 39 56 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder