Bu Blogda Ara

10 Aralık 2015 Perşembe

Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı

İnsan Hakları Araştırmaları Ağı, 11 - 13 aralık 2015 tarihleri arasında "Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı - III'ü [Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Konferans Ve Sergi Salonu - Ankara] düzenliyor.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde insan hakları alanında çalışan genç akademisyenlerden oluşan İnsan Hakları Araştırmaları Ağı, Konferans Düzenleme Kurulu Cavidan Soykan, D. Çiğdem Sever, Gülden Gürsoy Ataman ve Osman İşçi'den oluşuyor.

Konferansta ağırlıklı olarak, güvenlik ve insan hakları; cezasızlık sorunu; kadına ve LGBTİlere yönelik şiddet; cezaevleri ve hak ihlalleri; barış hakkı; toplanma ve örgütlenme özgürlüğü; ifade özgürlüğü; muhalefet etme olanakları; yargı ve insan hakları; mülteciler ve sınırlarda yaşananlar; çevre ve kent hakkı; iş cinayetleri; nefret söylemi ile insan hakları mücadelesi ve bireysel başvuru konuları öncelikli olarak ele alınıyor.

Konferans Düzenleme Kurulu tarafından Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı - III için kaleme alınan metinde şunlar kaydediliyor:

"(...) Cezaevlerindeki sorunlar, özellikle de çocukların karşılaştığı ihlaller hala gündemimizde. 2012’de Pozantı Cezaevi’ne konulan Kürt çocuklara taciz ve tecavüz iddiası ile açılan davada zanlılar yerine çocukların yargılaması, Şubat 2015’te Şakran Ceza İnfaz Kurumu’ndaki çocuklara ilişkin iddialar, cezaevlerindeki sorunların sadece görünen kısmı. Çocuk tutukluluğu ve çocuk cezalandırma sisteminin varlığı köklü eleştirilere konu olurken, ceza adaleti sistemi ile çocukların yanısıra hasta, engelli, LGBTİ ve diğer dezavantajlı tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları sorunlar, insan hakları gündeminin hep kıyısında kalıyor. (...)

Özgecan Aslan cinayeti ile birlikte kadına yönelik şiddet vakaları yine gündemin üst sıralarındaydı. İstanbul Sözleşmesi ve çeşitli yasal düzenlemelerin varlığına karşın, kadına yönelik şiddet, devletin resmi ayrımcı söylemi ve cinsiyetçi mahkeme kararlarından beslenmeye devam ediyor. İHD verilerine göre, 2014 yılında LGBTİ bireylere yönelik ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan onlarca saldırı oldu. Öte yandan Diyarbakır’da eşcinsel olduğu için öldürülen Rojin Çiçek davasında geçtiğimiz yıl sanıklara müebbet hapis cezası verilmesi ve savcının mütaalasında ‘cinsel yönelim’ ifadesini kullanması ile Türkiye’de bir ilk yaşandı. Bu alanda faaliyet yürüten birey ve örgütlerin karşılaştığı hukuki sorunlar kadar, mücadele ve kazanımlar da konferansta ele alınabilecek bir diğer önemli tartışma konusu. (...)"

Konferansta "Heteronormativite ve Keşisen Ötekilikler", "Hak Mücadelesinde Kurumlar ve Mekanizmalar", "Ayrımcılık, Cinsiyetçilik ve Irkçılık Aracı Olarak Medya", "Türkiye'de Ayrımcılık Halleri", "Hak Öznesi Olarak Çocuklar", "Özgür(süz)lük Hikayeleri", "Hukuksuzluk, Adalet Yitimi ve Siyaset", "İktidar Sarmalında Yargı" ve "Toplumsal Travmayla Baş Etmek" anabaşlıkları altında şu konular irdeleniyor:
  • Heteronormativite ve Keşisen Ötekilikler: "Beden Bütünlüğü Hakkı ve İnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahale"; "LGBTİ ve Mülteci Olmak: İstanbul’da Gey ve Trans Kadın Sığınmacılar ve Mücadele Stratejileri"; "Ayrımcılık Yasağı Bağlamında LGBT’ler ve Cezaevlerindeki Durumları"
  • Hak Mücadelesinde Kurumlar ve Mekanizmalar: "Eşitlik Birimleri: İnsan Hakları Mücadelesinde Yerel bir Araç"; "Yerel Yönetsel Eşraf’ın İnsan Haklarına Yaklaşımı:Mersin Örneği"; "Cezaevinden Müzeye: Geçmişi Karanlıkta Bırakmak"
  • Ayrımcılık, Cinsiyetçilik ve Irkçılık Aracı Olarak Medya: "Türkiye Basınında Nefret Söylemi"; "Ayrımcı ve Irkçı Söylemlerin Yaygınlaştırılmasında Medyanın Rolü: Yazılı Basında Suriyeli Kadın Mültecilerin Haberleştirilmesi Üzerine Bir inceleme"; "Münevver’den Özgecan’a Uzanan Yol: Türkiye Medyasının Kadına Yönelik Şiddetle İmtihanı"
  • Türkiye'de Ayrımcılık Halleri: "Romanlara Yönelik Nefret Suçları ve Linç Kültürü: İznik ve Selendi Davaları"; "Engelli Hakları Sözleşmesi, Engelli Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık"; "Türkiye’de Protestan Hristiyan olmak"; "Eğitimde İnançsal Ayrımcılık"
  • Hak Öznesi Olarak Çocuklar: "Barış İnşasında Çocukların Katılımı Mümkün mü? Barışın Gerçek Özneleri: Çocuklar"; "Çocuk Haklarını Koruma ve Yaygınlaştırmada Çocuk Katılımı: Çocukların Gözünden Hak Arama Yolları"; "Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu"; "Türkiye’nin Çocuk Hakları Politikası ve Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklıkları"
  • Özgür(süz)lük Hikayeleri: "De Te Fabula Narratur (Anlatılan Senin Hikayendir)"; "Kürtçe eğitim ve isim yasaklarının trajikomik hattı"; "Türkiye’de basın özgürlüğü mücadelesi ve halkın haber alma hakkı"
  • Hukuksuzluk, Adalet Yitimi ve Siyaset: "Anayasa Mahkemesi önünde köy boşaltma davaları: Zorunlu Göçün Ardından Onarım Politikaları ve Anayasal Denetim(sizlik)"; "OHAL’siz OHAL: Sokağa Çıkma Yasakları!"; "Siyasi Muhalefet ve Demokrasi: Yasal Düzenlemelerin Siyasi Rejimdeki Etkisi"
  • İktidar Sarmalında Yargı: "Yargının Cinsiyetinden Hukukun Şiddetine"; "Yargı İçi İktidar Araçları"; "Nesne-Özne İkilemi: Verili Yargı Düzeninde Nesneleşen Avukatlık"
  • Toplumsal Travmayla Baş Etmek: "Katliam Sonrası Bireylerde Oluşan Ruhsallık (Travma Etkisi)"; "Katliam ve Ötesi"; "Dayanışmacı Ruh Sağlığı Çalışması Olabilir mi?"

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder