Bu Blogda Ara

11 Kasım 2015 Çarşamba

Bir Çocuk – İki Dil | Ein Kind – Zwei Sprachen

[KanalKultur] - Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) ile Heidelberg Göç Araştırmaları ve Kültürleraşırı Pedagoji Merkezi (Hei-MaT), Friedrich Ebert Stiftung Derneği İstanbul'un desteğiyle 11-12 kasım 2015 tarihlerinde "Bir Çocuk – İki Dil: Türk-Alman Kreşlere Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Müfredat Çalışmaları | Ein Kind – Zwei Sprachen: Curriculare Überlegungen zur Ausbildung von Erziehern für deutsch-türkische Kitas" başlıklı bir sempozyum düzenliyor.

Sempozyumda "Çok Dilliliğin Getirdiği Fırsatlar ve Zorluklar | Chancen und Herausforderungen durch Mehrsprachigkeit"; "Erken Çocukluk Döneminde Çokdilli Eğitim ve Türk Kökenli Göçmen Çocukların Durumu: Ülke Örnekleri | Mehrsprachige frühkindliche Bildung und Situation der Kinder mit türkischem Migrationshintergrund - Länderbeispiele"; "İki Dilli Kreşlerde Uygulamalar: Fırsatlar ve Deneyimler | Der Bildungsalltag in bilingualen Kindertagesstätten: Chancen und Erfahrungen"; "Erken Çocuklukta İki Dilli Eğitim İçin Öğretim Müfredatı Önerileri | Hochschuldidaktische Anregungen für bilinguale frühkindliche Bildung" ve "Çift Diplomalı İki Dilli Eğitim Bölümünün Kuruluşu İçin Gereken Unsurlar | Aspekte des Aufbaus eines Studienganges für bilinguale frühkindliche Bildung mit Doppelabschluss" başlıklı oturumlar yer alıyor. İlgili sempozyum, "Değerlendirme Oturumu ve Kapanış | Abschlusssitzung" ile sona eriyor.

"Bir Çocuk – İki Dil: Türk-Alman Kreşlere Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Müfredat Çalışmaları | Ein Kind – Zwei Sprachen: Curriculare Überlegungen zur Ausbildung von Erziehern für deutsch-türkische Kitas" sempozyumuna Prof. Dr. Erol Esen (Antalya), Prof. Dr. Havva Engin (Heidelberg), Prof. Dr. M. Ali Akıncı, Prof. Dr. Ural Manço, Prof. Dr. Peter Doye (Braunschweig), Prof. Dr. İlhan Tomanbay (Ankara), Prof. Dr. Jochen Rehbein (Antalya), Doç. Dr. Zeliha Yazıcı (Antalya), Doç. Dr. Mehmet Canbulat (Antalya), Doç. Dr. Bengül Çetintaş (Antalya), Dr. Yaşar Aydın (Hamburg), Dr. Aylin Yıldırım Tschoepe, Dr. Nihal Durmuş (Eicstätt-Ingolstadt), Dr. Reyhan Kuyumcu (Kiel), Dr. Jennifer Hartog (Toronto), Dr. Seyfi Özgüzel (Antalya), İrem Bezcioğlu Göktolga (Tilburg), Dr. Marina Burd (Berlin), Sevgi Uysal-Şahin (Mannheim), Berrin Nakipoğlu-Schimang (Frankfurt a. Main), Elif Welsh (İstanbul) ve Katja Abzieher (Mannheim) sunumlarıyla katkı sağlıyor. [KanalKultur]

Bir Çocuk – İki Dil: Türk-Alman Kreşlere Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Müfredat Çalışmaları | Ein Kind – Zwei Sprachen: Curriculare Überlegungen zur Ausbildung von Erziehern für deutsch-türkische Kitas / 11-12 Kasım | November 2015, Antalya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder