Bu Blogda Ara

30 Ekim 2015 Cuma

Osmanlı'da Bir Kadın Dergisi: Demet - ḫānimlara mah̲ṣūs haftalık muṣavvar macmū'a

Demet - ḫānimlara mah̲ṣūs haftalık muṣavvar macmū'a.
Istānbūl : Maṭba'a-i-'Āmira, 1 (1324) [1908]
 
[KanalKultur] - Osmanlı'da "Kadın" dergisi olarak "Demet" "ḫānimlara mah̲ṣūs haftalık muṣavvar macmū'a" başlığıyla 1908'de yayın hayatına başladı.

Dergide erkek yazarların yanısıra Halide Edip, İsmet Hakkı, Fatma Müzehher gibi kadın yazarların yazıları da yer aldı.

Feminizm kavramı tartışıldı; kadınların mesleki olarak sınırlandırılmalarına tepki gösterilerek kız okullarına da fen dersleri konması gerektiği vurgulandı.

30 Kasım 1908 - 11 Ocak 1909 tarihleri arasında sadece yedi sayı çıkabildi.

Serlevhasındaki ifadesiyle:

"Edebi, ilmi, siyasi, hanımlara mahsus haftalık musavver mecmuadır ve çarşamba günleri intişar eder. Nüshası 2 guruştur ve imtiyaz sahibi Hakkı Behiç, başmuharriri ise Celal Sahir (Erozan) musavviri Server İzzet' tir. Abone bedeli İstanbul senelik 90 altı aylık 50 guruş taşra senelik 120 altı aylığı 65 kuruştur. Osmanlı Kadınlarının menafi umumiyesine hadim ve sanayi-i nefiseye dair her türlü muharrerat ve asar sanat kabul ve neşrolunur. Neşrolunmayan asar iade olunmaz. İdarehanesi Babıali civarında daire-i mahsusadır".

Serlevhanın altında adedi, Rumi yayınlandığı tarih, gün yıl ve cilt kayıtları yer almaktadır. [1]

Demet - ḫānimlara mah̲ṣūs haftalık muṣavvar macmū'a. 
Istānbūl : Maṭba'a-i-'Āmira, 6 (22. Teşrin-i Evvel 1324)

Demet - ḫānimlara mah̲ṣūs haftalık muṣavvar macmū'a. 
Istānbūl : Maṭba'a-i-'Āmira, 7 (29. Teşrin-i Evvel 1324)

Bkz. ve krş. 

[1] Tülay Keskin: Demet Dergisi'nde Kadın ve İlerleme Anlayışı / Women and Understanding of Progress in Demet Magazine
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/33/273.pdf

Ayrıca

Elif Aksu: Osmanlı Döneminde Kadın Hareketleri http://www.kadinmuhendisler.org/ea_OsmanlidaKadin.aspx

Gülden A. Pınarcı: Kadın Dergileri.
http://e-bulten.library.atilim.edu.tr/sayilar/2013-03/images/Kadin-dergileri.pdf

Baki Sarısakal: Osmanlı Döneminde Kadın Gazeteleri.
www.bakisarisakal.com/Osmanl%C4%B1%20D%C3%B6nemi%20%20KADIN%20GAZETELER%C4%B0.pdf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder