Bu Blogda Ara

8 Temmuz 2015 Çarşamba

Marksizme Marksist Müdahaleler ve Marksist İslam Analizi...

Nesin Matematik Köyü'nde, 16 - 19 temmuz 2015 tarihleri arasında "Anaakım Bilime Karşı Marksist Müdahaleler" başlıklı bir sempozyum düzenleniyor.

Sempozyumun "Düzenleme Kurulu"nda Ali Cenk Gedik, Ali Emre Eyol, Alper Dizdar, Cenk Saraçoğlu, Ekim Nehir, İzge Günal, Mesut Yıldız, Pınar Çağlar ve Semiha Özalp Günal; "Danışma Kurulu"nda Ahmet Cemal, İlker Belek, İzzettin Önder, Korkut Boratav, Metin Çulhaoğlu, Nurettin Abacıoğlu, Taner Timur ve Tülin Öngen bulunuyor.

"Açılış Oturumu" dışında 6 oturumun yer aldığı sempozyumun "Açılış Konulması"nı İzge Günal yapıyor.

"Açılış Oturumu"nda Alper Dizdar, Cenk Saraçoğlu ve Ali Cenk Gedik "Anaakım Bilime Marksist Müdahaleler: Doğa Bilimleri, Toplum Bilimleri ve Hümanistik Disiplinler" konusunu ele alıyor.

Oturumlarda tartışmaya açılan konular şunlar:

"Bilim, Bilimsellik ve Değer Yargısı", "Marksizme Marksist Müdahaleler"; "Eğitim ve Bilim Yönetimine Marksist Yaklaşım"; "Marx’ın “Yabancılaşma” Kavramı Işığında Tiyatromuzda Marjinalleşme Ve Yabancılaşma"; "İki Savaş Arasında Sovyet Avangard Tiyatrosu ve Meyerhold"; "Politik Sinema Ne Zaman Politik Olur? Anaakımda Politik Sinema-Zaman İliskişi: Yılmaz Güney Ve Costa Gavras Sinemaları"; "Anaakım Sinemaya Marksist Müdahale"; "Anaakım Ekolojiye Marksist Müdahale"; "Anaakım Sosyolojideki Toplumsal Hareket Teorilerinin Bir Eleştirisi Olarak Marksizm"; "Müzik Bilimlerinde “Marksist Müdahaleler”i Tartışmak"; "Marksist İslam Analizi"; "Marx, Lacan ve Badiou: Marksist bir Etik Mümkün mü?"; "1915 Ermeni Soykırımı’na Marksist Yaklaşım"; "İlaçta Ürün Farklılaştırma: Farmakoloji Nasıl Manipüle Ediyor?"; "Neoliberalizmden Günümüze Sağlık Araştırmaları : Marksizme Bir Katkı mı? Bir Saldırı mı?"; "İktisadi Düşünce ve Antropolojide Sosyal Seleksiyon ile Toplumsal Düzen"; "Faiz Tartışmalarında Anaakım İktisadın Eleştirisi"; "Sosyal Bilimler Matematiksiz Olmaz(mı?)"

Anaakım Bilime Karşı Marksist Müdahaleler / 16 - 19 temmuz 2015; Şirince

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder