Bu Blogda Ara

31 Ocak 2014 Cuma

Yakın Tarihten Notlar: Hasan Âli Yücel'den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları

[KanalKultur] - "Doğudan Batıya: 'İnsan Olmak Davası'nda Yücel'in Evrenselliği", "Bir Devrin Devrimcisi Hasan Âli Yücel",  "Cumhuriyet Tarihimizin Promete'si: Hasan Âli Yücel", "Türkiye'de Eğitim, Hasan Âli Yücel ve Sonrası", "Hasan Âli Yücel'de Hürriyet Kavramı", "1946 Üniversite Reformu ve Hasan Âli Yücel'den Günümüze Üniversiteler", "Yücel'den Günümüze Eğitim Politikaları", "Hasan Âli Yücel ve Tevfik Fikret", "Hasan Âli Yücel'in Kültür ve Edebiyat Yönü", "Hasan Âli Yücel'den Türk İslam Sentezine Cumhuriyetin Kültür Politikaları", "Köy Enstitüleriyle Yeni Bir Toplumsal Sınıf mı Yaratılmak İstendi?: Hasan Âli Yücel'in Yanıtı"...

Balçova Belediyesi ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği ortaklaşa olarak 25 - 26 şubat 2011 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim reformuyla anılan, eğitimci ve politikacı Hasan Âli Yücel'i (1897 - 1961) konu edinen "Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan Âli Yücel'den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları" başlıklı bir sempozyum düzenledi.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın "Neden Hasan Âli Yücel, Neden Sempozyum" ile Prof. Dr. Kemal Kocabaş'ın "Hasan Âli Yücel'in Günümüzdeki Karşılığı Eğitim Reformudur" adlı konuşmalarının ardından ilgili sempozyumda 78 bildiri yer aldı. Sempozyumda ayrıca Hasan Âli Yücel ile ilgili bir belgesel de gösterime sunuldu.

Sempozyum programına göre, tartışmaya açılan bildiriler ve bu bildirilerin sahipleri şunlardı:

Yrd. Doç. Dr. Güzel Yücel: "Dedem Hasan Âli Yücel'e"; Prof. Dr. Seçil Akgün Karal: "Hasan Âli Yücel'in Bakan Olduğu Yıl Düzenlediği İki Toplantıdan Altı Çizilecek Noktalar"; Özdemir İnce: "Bende Kalan Hasan Âli Yücel"; Prof. Dr. Yakup Kepenek: "Hasan Âli Yücel'de Hürriyet Kavramı"; Prof. Dr. Mümtaz Soysal: "Yücel'in İzleri"; Prof. Dr. Aysel Çelikel: "1946 Üniversite Reformu ve Hasan Âli Yücel'den Günümüze Üniversiteler"; Prof. Dr. İsa Eşme: "Yücel'den Günümüze Eğitim Politikaları"; Muharrem İnce: "Eğitimde Demokratikleşme ve Nitelikli Öğretmen"; Mustafa Gazalcı: "Hasan Âli Yücel'den Günümüze Öğretim Birliği"; Prof. Dr. Ergun Aybars: "Türkiye'de Eğitim, Hasan Âli Yücel ve Sonrası"; Prof. Dr. Sina Akşin: " Köy Enstitüleri Yeniden Açılmalıdır"; Enver Aysever: "Öğretmenim O Güzel Yazarlar"; Dr. Alev Çoşkun: "Atatürk Devrimleri, Laiklik, Eğitim ve Karşı Devrim"; Dr. Niyazi Altunya: "Hasan Âli Yücel'i Başarılı Kılan Etmenler"; Prof. Dr. Zeki Arıkan: "Hasan Âli Yücel ve Tevfik Fikret"; Prof. Dr. Alpaslan Işıklı: " Emperyalizm, Küreselleşme ve Eğitime Yansımaları"; Prof. Dr. Cahit Kavcar: "Hasan Âli Yücel'in Kültür ve Edebiyat Yönü"; Dr. Alper Akçam: "Hasan Âli Yücel'den Günümüze Kültür Politikaları"; Prof. Dr. Cevat Geray: " Aydınlanmacı Eğitim, Kültür ve Devlet Adamı, Özerk Üniversitenin Mimarı, Köy Enstitülerinin Kurucusu Hasan Âli Yücel"; Doç. Dr. Kemal Arı: "Hasan Âli'nin Düşünce Dünyası'nda Atatürk ve Türk Devrimi"; Yrd. Doç. Dr. Eylem Kaya: "Bir Devrin Devrimcisi Hasan Âli Yücel"; Yrd. Doç. Dr. Meltem Begüm Saatçi: "İlk Çeyrek Asrında Cumhuriyet Dönemi Eğitim Uygulamalarını Aydınlanma Çağı İlkeleri Üzerinden Değerlendirmek"; Yrd. Doç. Dr. Nurgün Koç: "Cumhuriyet Tarihimizin Eğitim ve Kültür Politikalarında Hasan Âli Yücel"; Yrd. Doç. Dr. Betül Batır: "Hasan- Âli Yücel'in Yaşamından Örneklerle Türk Eğitim Sistemindeki Reformlar"; Ahmet Emre Ateş: "Hasan Âli Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Politikalarının Uluslararası Alanda Tanıtımı"; Filiz Ali: "Hasan Âli Yücel"; Doğan Hızlan: "Gerçek Kültür Politikası ve Hasan Âli Yücel"; Ataol Behramoğlu: "Okumak ve Klasikler Üzerine"; Prof. Dr. Ali Uçan: "Hasan Âli Yücel ve Ankara Devlet Konservatuarı: Türkiye'de Müzik ve Sahne Sanatları Devrimi"; Prof. Dr. Oğuz Makal: "Hasan Âli Yücel'in Film Eleştirmenliği"; Prof. Dr. Songül Sallan Gül: "Köy Enstitüleriyle Yeni Bir Toplumsal Sınıf mı Yaratılmak İstendi?: Hasan Âli Yücel'in Yanıtı"; Prof. Dr. Şule Aycan-Prof. Dr. Nihat Aycan: "İstendik Davranışların Kazandırılması Eğitim midir? Hasan Âli Yücel'in Eğitim Anlayışı"; Prof. Dr. Şermin Külahoğlu: "Köy Enstitüleri Deneyimi Işığında Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Bakış"; Doç. Dr. İsmail Hakkı Mirici: "Ülkemizde Yakın Geçmişte Başlayan ve Sürmekte Olan Yabancı Dil Öğretim Politikaları"; Varlık Özmenek: "Doğudan Batıya: "İnsan Olmak Davası" nda Yücel'in Evrenselliği"; Nazan Titrek: "Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 70. Yılında ODTÜ-THBT'nun: "Ham Meyvayı Kopardılar Dalından" Sunumunun Öyküsü"; Hüseyin Akbulut: "Cumhuriyetin Müzik Devrimi ve Hasan Âli Yücel"; Mehmet Saydur: " Bir Anının Işığından Hasan Âli Yücel'deki İnsan Sıcaklığı"; Doç. Dr. Nedime Köşkeroğlu: "Küreselleşme Kıskacında Eğitim Sancımız"; Bekir Özgen: "Yeni Bir Türkiye İçin Nasıl Bir İnsan, Nasıl Bir Eğitim"; Hikmet Altınkaynak: "1940'lı Yıllar ve Hasan Âli Yücel"; Yavuz Ali Sakarya: "Anılarla Hasan Âli Yücel ve Aksu Köy Enstitüsü"; Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu: "Hasan Âli Yücel'den Günümüze Eğitim Politikaları"; Ülkü Başsoy: " Köy Enstitüleri Bağlamında Almanya-Hamburg Eyaletindeki Alman Okul Eğitim Dizgesi ve Tartışmalar"; Prof. Dr. Meral Uysal: "Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi"; Prof. Dr. Hüseyin Gül: "Günümüz Eğitim Sorunlarına Çözüm Arayışları ve Hasan Âli Yücel Dönemi Uygulamaları"; Prof. Dr. Ayfer Kocabaş-Araş. Gör. Tuncay Canpolat: "Hasan Âli Yücel Dönemi ve Köy Enstitüleriyle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi"; Prof. Dr. Özdemir Nutku: "Cumhuriyet Tarihimizin Promete'si: Hasan Âli Yücel"; Hidayet Karakuş: "İş Yapan Adamın Çok Söyleyecek Vakti Yoktur"; Öner Yağcı: " Edebiyatçı Kimliğiyle Hasan Âli Yücel"; Ahmet Telli: "Bir Düşün ve Sanat İnsanı Olarak Hasan Âli Yücel"; Prof. Dr. Nihat Aycan: "1940'lı Yıllar ile Günümüz Eğitim Politikaları ve Hasan Âli Yücel"; Yrd. Doç. Dr. Oktay Gökdemir-Araş. Gör Bahar Arslan: "Tek Parti Döneminde İzmir Milletvekili Hasan Âli Yücel'in Yaşamından Kesitler"; Fevzi Çakmak-Alev Gözcü: "Hasan Âli Yücel'den Türk İslam Sentezine Cumhuriyetin Kültür Politikaları"; Dr. Turgay Akkuş-Dr. Mine Akkuş: "Hasan Âli Yücel'in Türk Aydınlanmasına Bir Hizmeti: İslam ve İnönü (Türk) Ansiklopedileri"; Prof. Dr. Semra Mirici: "Hasan Âli Yücel'den Günümüze Fen Okuryazarı Sınıf Öğretmeni Yetiştirme"; Doç. Dr. Mustafa Sanal: " Hasan Âli Yücel ve Mesleki Teknik Eğitim"; Yrd. Doç. Dr. Semiha Günal: " Hasan Âli Yücel'den Günümüze Mesleki ve Teknik Eğitim"; Doç. Dr. Kemal Yürümezoğlu-Yrd. Doç. Dr. Necdet Aykaç-Yrd. Doç. Dr. Bilal Duman: "Öğretmen Eğitimindeki Duyuşsal Boyutun Canlandırılması"; Yrd. Doç. Dr. Hakan Işık-Yrd. Doç. Dr. Oğuz Özdemir: "Köy Enstitüleri Deneyimi Işığında Sorgulama Temelli Bilim(Fen) Eğitiminde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri; Prof. Dr. Semih Baskan: "Hasan Âli Yücel ve Cumhuriyetin İlk Tıp Fakültesi"; Prof. Dr. Rıfat Okçabol: "Yücel Sonrasında Bilim Politikaları ve Üniversiteler"; Prof. Dr. Nejla Kurul: "Türkiye Üniversitelerinde Yol Ayrımı: Eğitim Hizmeti ve Bilginin Sosyalleşmesi mi Yoksa Özelleştirme Süreçlerine Tabi Kılınması mı?"; Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı: "Küreselleş(tir)me Sürecinde Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Politikaları Üzerine Çözümlemeler"; Prof. Dr. Nevzat Kavcar: "Hasan Âli Yücel, 1946 Üniversite Reformu ve Üniversitelerin Günümüzdeki Durumu"; Yrd. Doç. Dr. T. Ahmet Ertek: "Hasan Âli Yücel ve Birinci Coğrafya Kongresi"; Yrd. Doç. Dr. İhsan Tayhani: "Atatürk'ün Eğitim Politikasının Devrimci Lokomotifi: Hasan Âli Yücel"; Mithat K. Vural-Dr. Hasan Taner Kerimoğlu: "Hasan Âli Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığından Ayrılmasına Yol Açan Siyasal Süreç ve Yücel'in Bakanlıktan Ayrılması"; Prof. Dr. Erdoğan Başar: "Cumhuriyet Eğitiminin Üç Mimarı Mustafa Kemal, Mustafa Necati ve Hasan Âli Yücel"; Rıza Yetim: "Kim Ne Derse Dersin Hasan Âli Yücel Gün Geçtikçe Daha da Yücelecektir"; Nadir Gezer: "Yücel, Tonguç Köy Enstitüleri ve Günümüzdeki Karşılığı"; Zekeriya Bulut: "Hasan Âli Yücel Ulusal ve Evrensel Eğitimizin Çığır Açan Anıtıdır"; Refet Özkan: "Hasan Âli Yücel ve Köy Enstitüleri"; İlyas Küçükcan: "1946-1960 Döneminde Hasan Âli Yücel-İsmail Hakkı Tonguç Özdeşliği ve Farklılıklardan Kesitler"; Haluk Işık: "Kırılma Noktası ve Sonrası"; Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doğan: "Atatürk'ün Eğitim Politikası ve Hasan Âli Yücel"; Mümtaz Peker: "Türk Aydınlanmasında Çok Tartışılan Ziya Gökalp Üzerine Hasan Âli Yücel'in Görüşleri"; Orçun Berrakçay: "Aydınlanmacı Mantığın Bir Göstergesi Olarak Köy Enstitülerinde Mandolin"[KanalKultur]

"Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan Âli Yücel'den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları" / 25-26 şubat 2011, İzmir; Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu, Balçova - İzmir, Tel.: (0232) 455 21 84

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder