Bu Blogda Ara

27 Kasım 2013 Çarşamba

Abant Platformu, Aleviler ve Sünniler: Barışı ve Geleceği Birlikte Aramak başlığıyla toplanıyor...

[KanalKultur] - Abant Platformu "Aleviler ve Sünniler: Barışı ve Geleceği Birlikte Aramak" başlığıyla 13 - 15 aralık 2013 tarihlerinde Abant'ta (Bolu) toplanıyor.

1998 yılında ilk toplantısını düzenleyen Abant Platformu, 30. toplantısında Alevi-Sünni birlikte yaşama tecrübelerini ve ortak geleceği konuşmayı planlıyor.

Toplantı serbest müzakerelerden ibaret "Tarihsel Süreçte Ortadoğu ve Türkiye'de İnanç İlişkileri", "Kutuplaşmanın Toplumsal Bedeli (Sosyal - Ekonomik - Kültürel)", "İnanç ve Vicdan Özgürlüğü, Hak ve Hürriyetlerde Eşitlik", "Aleviler ve Sünniler: Yeniden Tanışalım" ve "Çözüm Önerileri" başlıklı 5 oturum ve "Sonuç Bildirgesi"ni içeriyor.

Abant Platformu daha önce de "Alevilik" konusunu çeşitli toplantılarda ele almıştı: Örneğin, "Vesayet ve Demokrasi" başlıklı 22. Abant Toplantısı'nda (24 - 27 haziran 2010, Abant - Bolu), başkanlığını Orhan Miroğlu yaptığı "Gündelik Hayatta Siyasal ve Toplumsal Sorunlar Karşısında Vesayet" başlıklı oturumda Necdet Subaşı "Din ve Vicdan Özgürlüğünün Devletin Nitelikleri ile İlişkisi" ile "Alevilik" hakkında görüşlerini dile getirmişti.

Keza, "Yeni Anayasa'nın Çerçevesi" başlıklı toplantısının (9 - 11 mart 2012, Abant - Bolu) başkanlığını Prof. Mete Tunçay'ın yaptığı beşinci oturumunda "İnanç Özgürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Dersleri" konu edinilmiş; Prof. Mehmet Akif Aydın (İSAM Başkanı), Prof. İştar Gözaydın (Doğuş Üniversitesi) ve Doç. Ali Yaman (İzzet Baysal Üniversitesi) tebliğ sunmuştu.

Abant Platformu "Tarihi, Kültürel, Folklorik ve Aktüel Boyutlarıyla Alevilik" başlığıyla da 17 - 18 mart 2007 tarihleri arasında (İstanbul) toplanmıştı. [KanalKultur]

Abant Platformu - "Aleviler ve Sünniler: Barışı ve Geleceği Birlikte Aramak" / 13 - 15 aralık 2013, Abant - Bolu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder