Bu Blogda Ara

6 Mart 2014 Perşembe

Ersan Deveci - Kutsal Makine


[KanalKultur] - Ersan Deveci, ikinci kişisel sergisi "Kutsal Makine" ile 11 mart – 8 nisan 2014 tarihleri arasında Merkur'de sanatseverlerle buluşuyor.

Ersan Deveci, grafik ve illüstratif bir estetik dil kullanarak daha çok nesne imgeleri üzerinden işlerini üretiyor; onların sembolik, imgesel, ideolojik ve kültürel kodlarına göndermede bulunarak sanatsal pratiğinin tematik çerçevesini belirliyor. Militarizm, şiddet, haz, kişisel / kolektif bellek, kimlik, kamusal / mahremiyet, popüler kültür gibi günümüzde iç içe geçmiş birçok kavram ve olguların heterojen ve geçişli alanlarında geziniyor.

"Kutsal Makine" başlıklı sergi de sanatçı teknolojik ve endüstriyel medeniyetin araçlarına, makinelerine ve sistemlerine odaklanıyor.

Ona göre bu imgeler estetik ve işlevsel değerlerine rağmen insan ve teknoloji arasındaki huzursuz ilişkiyi ima ediyor; teknolojik olarak iyileştirilmiş olan yaşam tarzlarımıza karşı bir kararsızlığı da yansıtıyor.

İlk başlarda tanrısal alana müdahale gibi kabul edilen teknoloji kavramı, sonradan iyimser, ütopik bir yaklaşımla fantastik dünyaların kapısını açan anahtar olarak görülmüş; fakat savaş deneyimlerinden anlaşılmıştır ki, renkli dünyaların aracı olması düşlenen teknolojinin bizleri avlayan, hayatları cehenneme çeviren, despotizmin iktidar araçlarına dönüşmüştür. Bu nedenle distopik nesneleri çağrıştıran bu araç ve gereçlerdeki detaylılık, yığılma halleri ve kaotik yapılar ironik olarak adeta irrasyonel bir boşluğu yeniden çağırıyor.

Sanatçının resim üretiminde kullandığı özel teknik, tuhaf bir şekilde resmin kendisini de endüstriyel bir üretim nesnesine dönüştürüyor. Oluşturduğu canlı parlak yüzeyler izleyiciyi teknoloji merkezli bir gösterinin parçası haline getiriyor ve gerçek ile olan bağlantıları gevşeterek imgenin fetişleşmesini sağlıyor.

Sanatçının yüzey estetiği kaygısını öne çıkardığı işlerinde kullandığı Airbrush tekniği ile el üretimi izini olabildiğince gizleme isteği ve üretim sürecinin kendisini performatif bir etkinlik olarak görmesi fotorealist bir tavra da işaret ediyor.

Ersan Deveci

1969'da Denizli'de doğdu. DEÜ GSF Resim Bölümü'nde lisansüstü eğitimine devam ediyor.

Kişisel Sergileri

2012 Çocuk Oyuncağı, Dirimart, İstanbul [KanalKultur]

Ersan Deveci - Kutsal Makine / 11 mart – 8 nisan 2014; Merkur, Mim Kemal Öke Cad. Erenler Apt. No: 12 D: 2, Nişantaşı - İstanbul; Tel.: (0212) 225 37 37

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder