Bu Blogda Ara

19 Ocak 2018 Cuma

Sabri Çakır: Türklerde Ad Verme ile İlgili Âdet ve İnanmalar

Türklerin âdet ve inançları üzerine yazılmış olan kitaplar, ad verme âdetleri hakkında pek az bilgileri ihtiva eder. Bu hususta İslam’dan önceki devirler için olduğu kadar İslam’dan sonraki devirler için de başlıca kaynaklar halk masalları, destanlar ve şaman duaları ile Altay, Yakut, Kırgız ve Anadolu Türklerine ait yapılmış olan folklorik araştırmalardır. Genellikle Türklerde ad verme âdetlerine dair bu saydığımız kaynaklardaki bilgileri şöylece özetleyebiliriz:

Türk destanlarının en eskisi olan Oğuzname’de, Oğuz Han’ın kendi adını bizzat aldığı yazılıdır. Yine Oğuzname’ye göre, Oğuz Han daha beşikte iken konuşmuştur. Karahan, oğlu Oğuz bir yaşına girince -âdet üzere- Oğuz beylerine bir şölen verdi. Bu şölende onlara, “ Oğlum bir yaşına geldi, ne ad koyacaksınız?” dedi. Şölende bulunan beyler de çocukta gördükleri fevkalade istidada göre bir ad vermek istediler. Hâlbuki çocuk dile gelerek “Benim adım Oğuz’dur” dedi. Ziyafette bulunan herkes onun bu haline hayran kalıp “mademki bu çocuk kendi adını kendi koydu, ona bundan güzel ad olmaz” dediler ve onu Oğuz adıyla tanıdılar.