Bu Blogda Ara

13 Mart 2014 Perşembe

19. Yüzyılda Değişim ve Osmanlı Taşrasında Ermeni Elitleri: Erzurum'un Pastırmacıyanlar Ailesi

Tarih Vakfı Ankara Şubesi'nin düzenlediği "Ankara Tartışmaları" Yaşar Tolga Cora'nın (Şikago Üniversitesi, Doktora Adayı) "19. Yüzyılda Değişim ve Osmanlı Taşrasında Ermeni Elitleri: Erzurum'un Pastırmacıyanlar Ailesi" başlıklı sunumuyla 14 mart 2014 günü saat 18 - 20 arasında devam ediyor.

Erzurum ya da Osmanlı-Ermenilerinin adlandırdığı şekliyle Karin, Osmanlı'nın doğu vilayetlerindeki en önemli kent ve ticari ilişkileri en yoğun olan merkezdi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni halkın başına gelenler, Rus işgalinin ve işgal sonrasının yol açtığı yıkım ve katliamlardan sonra ise şehir bir daha savaş öncesi durumuna dönemedi.

Savaş ortamında uygulamaya konulan tehcir, Osmanlı Ermenilerinin tarihine vurduğu damganın ötesinde, gerek Türk gerek Ermeni tarihyazıcılığını da derinden etkiledi.

Osmanlı Ermenilerinin 1915 öncesi tarihi, o günden bugüne güncel siyasetin cenderesinde sıkışıp kalan tarihyazımının epeyce kıyısında kaldı.

Şikago Üniversitesi'nde doktorasını yapmakta olan Yaşar Tolga Cora, sunuşunda bu eksikli tarihe uzanıp, 19. yüzyılda Osmanlı taşrasında yaşanan sosyal ve iktisadi gelişmeler bağlamında Ermeni toplumunun lideri konumundaki ailelerin yaşadığı değişimleri mercek altına alıyor. Erzurum'un önde gelen ailelerinden biri olan Pastırmacıyanlar örneğinde, söz konusu değişimleri birkaç nesil üzerinden inceleyerek, mevcut tarihyazımının dayattığı çerçevenin dışına çıkmayı deniyor. Cora, bir yandan da Osmanlı Ermenilerinin tarihlerinin incelenmesinde farklı çalışma alanlarına ve yaklaşımlara işaret ediyor.

Yaşar Tolga Cora (Şikago Üniversitesi, Doktora Adayı) - "19. Yüzyılda Değişim ve Osmanlı Taşrasında Ermeni Elitleri: Erzurum'un Pastırmacıyanlar Ailesi" / 14 mart 2014, saat 18 - 20; Selanik Caddesi, 82/30, Tankut İş Merkezi, 5. Kat, Kızılay - Ankara; Tel.: (0312) 424 00 50

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder