Bu Blogda Ara

15 Temmuz 2013 Pazartesi

DTCF'nin 25. Kuruluş Yıldönümü'nden Üç Pul: Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Pul - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi XXV. Yılı 1936 - 1961. Türkiye Cumhuriyeti Postaları, Güzel Sanatlar Matbaası - İstanbul / İsmail Engin koleksiyonu

Pul - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 XXV. Yılı 1936 - 1961.
Türkiye Cumhuriyeti Postaları,
Güzel Sanatlar Matbaası - İstanbul
/ İsmail Engin koleksiyonu
[KanalKultur] - "Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır."

[Mustafa Kemal, İstiklâl Ticaret Mektebi, Samsun, 22 eylül 1924]

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak ve ötesine geçmek idealini gerçeğe dönüştürmek için, Atatürk tarafından 1935'te hayata geçirildi. Ankara Üniversitesi'nin fakülte olarak kurulan ilk birimidir. Adı bizzat Atatürk tarafından belirlendi.

11 mart 1935'te Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Türk Tarih Kongresi oturumunda "Tarih tezlerinin bilimsel temellerini bulmak, bu temeller üzerine yerleştirilecek bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamak" üzere bir fakülte kurulması kararı alındı. Karar, dönemin Milli Eğitim Bakanı Abidin Özmen tarafından Bakanlar Kurulu'na sunuldu ve 20 mayıs 1935 günkü Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlandı. Bakanlar Kurulu Kararı, 23 mayıs 1935 tarihinde şu gerekçelerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu:

Pul - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
XXV. Yılı 1936 - 1961.
Türkiye Cumhuriyeti Postaları,
Güzel Sanatlar Matbaası - İstanbul
/ İsmail Engin koleksiyonu
1. Türk kültürünü bilimsel yöntemlerle araştırıp aydınlatacak bir bilim kurumu olması,

2. Ortaöğretim kurumlarına dil ve tarih alanları yanı sıra coğrafya ve arkeoloji gibi onlarla ilişkili alanlarda en son bilimsel verilerle donatılmış öğretmenler yetiştirmek.

3. Görev başında bulunan öğretmenlerin bilgilerini hizmet içi eğitimle yenilemek, geliştirmek.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kuruluş yasası 14 haziran 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi ve karar 22 haziran 1935'te 2035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1935-1940 yılları arasında Evkaf Apartmanı'nda faaliyetini sürdüren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin bugünkü binasının planı, ünlü Alman mimarı Bruno Taut tarafından çizildi. 1936 yılında 195 öğrenci ile öğretime başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 13 haziran 1946'ya kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösterdi; bu tarihten itibaren 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile Ankara Üniversitesi'nin bünyesinde yer aldı... [KanalKultur]

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin tanıtımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ve krş. DTCF 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi XXV. Yılı 1936 - 1961. Türkiye Cumhuriyeti Postaları, Güzel Sanatlar Matbaası - İstanbul / İsmail Engin koleksiyonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder